Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

23 lutego br. Radni Powiatowi spotkali się po raz szósty w obecnej kadencji. Już na początku porządek obrad został zmieniony ze względu na obecność mieszkańców Korsz. Oczekiwali oni podjęcia decyzji w sprawie wniosku dotyczącego funkcjonowania firmy ZAP Sznajder Batterien S.A. Liczna reprezentacja mieszkańców domagała się, by stanowisko Rady dotyczyło nie funkcjonowania, lecz zamknięcia zakładu. Głos w tej sprawi zajęli obecni Korszynianie, radni powiatowi oraz  radny Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Kawczyński, który zdecydowanie poparł wole mieszkańców Korsz.

Członkowie Rady Powiatu uznali argumenty protestujących i jednogłośnie przyjęli następujące stanowisko: Rada Powiatu w Kętrzynie (...) wzywa wszystkie właściwe w sprawie organy do podjęcia bez zbędnej zwłoki zdecydowanych działań zmierzających do zakończenia prowadzonych postępowań oraz podjęcia ostatecznych decyzji zgodnych z obowiązującym prawem i uwzględniających słuszny interes lokalnego środowiska.

 

Po przerwie przedstawione zostało sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Starosta przedstawił informacje o zmianach kadrowych na stanowiskach kierowniczych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie i Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Nowymi pełniącymi obowiązki dyrektorów będą odpowiednio: Marek Trawiński i Aleksander Osipiuk.

W dalszej części sesji dyr. Małgorzata Jadczak przedstawiła obszerną informację dotyczącą funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, po czym przystąpiła do odpowiedzi na pytania szczegółowe radnych w sprawach bieżącej działalności Szpitala. Zagadnienia dotyczyły pakietu onkologicznego, zabezpieczenia kadry medycznej, wysokości kredytu długoterminowego i pozwów w sprawie odszkodowań. Głos w sprawie Szpitala zajął również starosta Ryszard Niedziółka, kierując słowa do radnych pełniących swoje funkcje w poprzednich kadencjach. Wskazał dokładne wysokości i cele finansowania Szpitala Powiatowego z budżetu Powiatu w latach 2011-2014. Zarzucił całkowity brak wydatków inwestycyjnych w latach 2012-2014 oraz zaplanowane zero wydatków w pozostawionym projekcie budżetu na 2015, gdy w tym samym czasie wydano ponad 1,0 mln zł na parking, dziedziniec i rewitalizację parku przy szpitalu. „Brak wydatków na rozwój szpitala prowadził do jego degradacji. Dlaczego to akceptowaliście? Takie działania w założeniu mogły mieć tylko jeden cel, nawet nie chcę głośno mówić jaki!”

Obrady miały tez swój uroczysty moment. Radni, na wniosek samej zainteresowanej, odwołali Skarbnika Powiatu Annę Kulicką. Pracownica z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkowym podejściem do swojej pracy zadecydowała o odejściu na emeryturę. Starosta w imieniu Rady Powiatu serdecznie jej podziękował i wręczył piękny bukiet kwiatów.

Na posiedzeniu Radni podjęci uchwały w sprawach:

a)  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

b)  powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Powiatu w Kętrzynie do opracowania projektu zmiany Statutu Powiatu Kętrzyńskiego;

c)  zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025;

d)  zmian w budżecie powiatu na rok 2015.

Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.