Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W Polsce od 2002 roku obowiązują przepisy prawa, zgodne z regulacjami europejskimi, ograniczające odpowiedzialność finansową posiadacza karty w przypadku wystąpienia transakcji nieuprawnionych. Jeżeli posiadacz nie przyczynił się do zaistnienia takich transakcji, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty odpowiada maksymalnie do równowartości 150 euro. Po zastrzeżeniu karty odpowiedzialność posiadacza jest ograniczona do zera. Dlatego tak ważne jest szybkie zastrzeżenie karty.
Wydawcy kart niejednokrotnie proponują obniżenie, lub wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty poprzez ubezpieczenie karty. Ubezpieczenie takie wiąże się z niewielką dodatkową opłatą pobieraną od posiadacza karty.
W każdym przypadku podstawą do wystąpienia ograniczenia odpowiedzialności jest zastrzeżenie karty przez posiadacza, jak również zgłoszenie przez niego reklamacji określonych transakcji, które obciążyły jego rachunek.

Wszystkie informacje na temat zastrzegania kart znajdują się na stronie zastrzegam.pl

fot: se.pl