Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Wobec licznych prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!
Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkunastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem baku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).
Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich prowadzi Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
Szczegółowe informacje:
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Gdzie i jak zastrzegać?
W każdej placówce swojego banku.
Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku (aktualna lista).
Poprzez konto na www.bik.pl.
Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:
dowód osobisty,
paszport,
prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
książeczka żeglarska,
dowód rejestracyjny,
karta pobytu,
Zastrzegane są także:
dowody rejestracyjne,
karty płatnicze.

fot. bankowoscdomowa.pl