Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Szanowni Państwo!

           Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz czternasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

            Nasze przedsięwzięcie odbędzie się 27 maja 2017 r. w Barcianach. Będą to zarówno eliminacje, jak i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów. 

            Dla zgłoszonych uczestników zapewniamy nieodpłatny posiłek. Celem skorzystania
z niego proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia.

            Wzorem lat ubiegłych proponuję następujące konkursy:

- piosenki o charakterze ekologicznym,

- konkurs plastyczny „Pancerz natury”,

- konkurs fotograficzny „Zaczarowany las”.

            Do udziału w przedsięwzięciu mam zaszczyt zaprosić także Państwa Placówkę.  Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu winny wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie piosenki oraz oświadczenia umieszczone w poniższych załącznikach i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Z dopiskiem „XIV FESTIWAL EKOLOGICZNY”

 lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Osoba do kontaktu:

Karolina Nestorowicz – tel. 089 751 17 03

- Konkurs fotograficzny

- Konkurs plastyczny

- Piosenka ekologiczna

- Oświadczenie uczestnika konkursu

- Szczegółowy formularz zgłoszeń