Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W sobotę, 18 marca br., w siedzibie Powiatowego Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 21 odbyły się I Powiatowe Targi Zdrowia.

Targi zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kętrzynie przy wsparciu Warmińsko
–Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie oraz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Ideą targów było szerzenie wiedzy na temat zdrowia oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego.

Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań słuchu, pomiaru glukozy i cholesterolu, morfologii, pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
a także badań w kierunku osteoporozy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się porady
z zakresu dietetyki wraz z ustaleniem składu masy ciała. Dla zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocą istniała możliwość honorowego oddania krwi.

 Przy pomocy lokalnych wytwórców odbyła się degustacja zdrowej żywności, przygotowanej często według regionalnych przepisów z Warmii i Mazur, naparów ziołowych, a także możliwość zapoznania się ze sprzyjającym zdrowiu działaniem ziół
i innych roślin.

Za sprawą miejscowych stowarzyszeń, instytucji oraz organizacji nie zabrakło również działań profilaktyczno–informacyjnych. Aqua–aerobik, zajęcia na basenie, zumba dorosłych, fitness, joga, nauka pierwszej pomocy, muzykoterapia, porady trenerów personalnych oraz warsztaty arteterapii stanowiły ogromną część przygotowanych atrakcji.

Podczas Targów przedstawiciele Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informowali uczestników o realizowanych programach zdrowotnych, w tym profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy. Zainteresowanym zakładane były także konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Atrakcji nie zabrakło również dla najmłodszych uczestników – Targi oferowały liczne konkursy z nagrodami, zajęcia zumba kids oraz zdrowy, owocowy poczęstunek.

Podczas I Powiatowych Targów Zdrowia wykonano:

 • 108 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi;
 • 108 pomiarów glukozy metodą paskową;
 • 126 pobrań poziomu glukozy i cholesterolu, morfologii;
 • 30 badań poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu;
 • 73 badania densytometrycznych;
 • 53 badania słuchu;
 • 60 analiz składu masy ciała;
 • 80 porad dotyczących profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy;
 • 20 porad diabetologicznych;
 • 100 porad z zakresu funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • 100 porad w ramach działalności Powiatowej Stacji Sanitarno
  – Epidemiologicznej;
 • 80 porad dotyczących profilaktyki AIDS;
 • 20 porad diabetologicznych;
 • 50 porad trenera personalnego;
 • 38 kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta;
 • 25 rejestracji krwiodawców;
 • 19 pobrań krwi – łącznie ponad 8 litrów honorowo oddanej krwi.

Serdecznie dziękujemy:

 • Laboratorium Medycznemu OpitMed za sfinansowanie badań krwi;
 • Panu Jarosławowi Lewikowskiemu – Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy
  – za przeprowadzenie badań densytometrycznych i badań słuchu;
 • Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie oraz Zakładowi Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego „Lazarus” w Kętrzynie za wykonanie badań;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kętrzynie za przeprowadzenie badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu i porady;
 • Pani Edycie Piątkowskiej za wykonanie analiz składu ciała i porady dietetyczne;
 • Panu Grzegorzowi Kamińskemu – „Logos” – za upominki dla najmłodszych;
 • Karczmie Berta w Świętej Lipce za przygotowanie zdrowych potraw regionalnych do degustacji;
 • Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu im. św. Jana Pawła II
  w Kętrzynie za prezentację sprzętu do fizjoterapii i propagowanie aktywnego stylu życia;
 • „Piekarni Nova Borzym” i „Piekarni Mistrza Jana” za przygotowanie pieczywa do degustacji;
 • Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie za przygotowanie zdrowej żywności do degustacji;
 • Pani Annie Łuczak – Dzieła z Niedział – za przygotowanie zdrowej żywności do degustacji;
 • Stowarzyszeniu „Mazurska Kosaczewina” za przygotowanie regionalnych potraw do degustacji;
 • Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Kętrzynie za przeprowadzenie warsztatów owocowych oraz występy artystyczne;
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kętrzynie za zorganizowanie warsztatów arteterapii i warsztatów kulinarnych oraz występy artystyczne;
 • Aspen Res w Kętrzynie za przygotowanie warsztatów warzywnych i pomoc
  w organizacji Targów;
 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Konik Mazurski” za pokaz rękodzieła;
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za występy artystyczne i wsparcie wolontariuszy podczas Targów;
 • Siłowni Dragon w Kętrzynie za porady trenera personalnego;
 • Kętrzyńskiemu Towarzystwu „Amazonki” w Kętrzynie za porady profilaktyczne;
 • Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków koło w Kętrzynie za porady diabetologiczne;
 • Pani Anecie Wypyszczak za zajęcia aqua –areobiku;
 • Pani Małgorzacie Mazurek za prowadzenie zajęć zumba kids;
 • Pani Katarzynie Hołowni za prowadzenie zajęć zumba dla dorosłych;
 • Pani Annie Reszka za prowadzenie zajęć fitness;
 • Panu Ryszardowi Lewanowicz za prowadzenie zajęć jogi;
 • Zespołowi Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie za zorganizowanie kącika medyczno–badawczo– twórczego;
 • Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu za naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za umożliwienie honorowego oddawania krwi;
 • Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie za pomoc przy organizacji targów;
 • Powiatowemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie za pomoc
  w organizacji Targów;
 • Grzegorzowi Mączyńskiemu, Halinie Reszce, Aleksandrze Gibowicz oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za zorganizowanie stoisk na Targach.