Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

13 lutego w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w  Kętrzynie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Radni zebrali się w celu podjęcia uchwał w sprawie:

  1. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu,
  2. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

Powyższe uchwały podjęte zostały jednogłośnie przez obecnych na sesji 17 radnych. Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili minutą ciszy zmarłego profesora Jerzy Regulskiego - polskiego ekonomisty, od 2010r.doradcy społecznego Prezydenta RP ds. samorządu, eksperta z zakresu samorządu terytorialnego. Stał on na czele grupy naukowców i polityków, którzy pracowali nad przywróceniem samorządu w Polsce. Współtworzył reformę samorządową. Wybitny patriota odznaczony między innymi Orderem Orła Białego i KrzyżemWielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Poza podjęciem wyżej wymienionych uchwał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Pieniak poruszył dwa tematy na wniosek mieszkańców Reszla. Dotyczyły one umieszczenia oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Reszlu na odcinku pomiędzy przychodnią, a apteką oraz zasadności zmiany systemu ogrzewania budynków Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu