Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Na zdjęciu: Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński i ks. Adam Malak – proboszcz parafii z Sątoczna podczas podpisywania umowy o realizację zadania publicznego na wyjazd dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017 (Fot. mat. własne)29 marca 2017 roku Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogły się ubiegać  o dofinansowanie w zakresie:

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (3 tys. zł)

- promocji zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych (17 tys. zł)

- kultury i promocji (30 tys. zł)

- kultury fizycznej i turystyki (20 tys. zł)

Łącznie do rozdysponowania z budżetu Powiatu było 70 tys. złotych.Oferty składać można było od 30 marca do 21 kwietnia br.Spośród 33 nadesłanych ofert, wyłoniono 27 organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje. Wśród zadań, które zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego znalazły się zadania skierowane do  seniorów (Senior Ćwiczy, Aktywny Senior na basenie czy „Kultura 50+”), osób niepełnosprawnych (Warsztaty Edukacyjno- Integracyjne Uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej w Kętrzynie, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych), a także imprezy sportowe, historyczne czy plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W czerwcu b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie miało miejsce podpisanie jednej z 27 umów dotacyjnych na kwotę 6 tys. złotych dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie na dofinansowanie wyjazdu rekreacyjno-turystycznego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017. Otrzymane dofinansowanie m.in. z Powiatu Kętrzyńskiego umożliwi  40 dzieciom z Sątoczna i Korsz spędzenie wakacji w górach. „Nocować będziemy w Szklarskiej Porębie. Zaplanowaliśmy codzienne wycieczki, w tym też te zagraniczne  m.in. do Pragi i do Skalnego Miasta” mówi proboszcz parafii z Sątoczna – ks. Adam Tomasz Malak. Wyjazd już w najbliższą niedzielę 25 czerwca, powrót 2 lipca.

Życzymy zatem udanych wakacji i niezapomnianych wrażeń. Niech ten czas obfituje w same radosne, ciekawe i słoneczne chwile!

Warto przypomnieć, że w roku 2016 w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiat Kętrzyński przeznaczył 58 tys. zł, z których skorzystało 22 organizacje.

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w 2017 roku

Lp.

Oferent

Nazwa Zadania

Proponowana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku

Senior Ćwiczy

2 812,00

2

Kętrzyńskie stowarzyszanie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”

Pokaz Zabaw  i Pojedynków dawnych z Okazji Dnia Dziecka

5 600,00

3

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej                 w Kętrzynie połączone                                   z Warsztatami dla ich rodzin/opiekunów

5 000,00

4

Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie

XXII Inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur

4 000,00

5

Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie

XVIII Festyn Ludowy w Asunach

2 000,00

6

Fundacja Edukacji Historycznej „Park Militariów”

Mazurski Weekend Historyczny

2 788,00

7

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

680 lat Reszla na tle historii regionu

4 500,00

8

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

Wokół Wildhaus w Bezławkach

4 500,00

9

Fundacja Kłobuk

II Warmińska Biesiada Letnia

2 400,00

10

Kętrzyńskie stowarzyszanie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”

Powrót do Średniowiecza Podczas festynu we wsi Skierki

2 000,00

11

Ochotnicza Straż Pożarna                   w Kętrzynie

Organizacja Szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

700,00

12

Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina”

Mazurska Polinocka”

1 300,00

13

Stowarzyszenie „Barciańska Inicjatywa Oświatowa”

/VII edycja „Święta Pieczonego Ziemniaka”

1 200,00

14

Uczniowski Klub Sportowy ”Tytan” w Łankiejmach/

Wehikuł czasu-650 lecie lokowani wsi Łankiejmy

1 400,00

15

Korszeńskie Stowarzyszenie społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”

„Kultura 50+” - Cykl warsztatów i spotkań

3 000,00

16

Korszeńskie Stowarzyszenie społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”

Promujemy Talenty – Wojewódzki Konkurs Wokalny

800,00

17

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

2 000,00

18

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„660-lecie Miasta Kętrzyn. Wernisaż prac uczestników Warsztatów terapii zajęciowej w Kętrzynie: Miasto w Oczach Osób Niepełnosprawnych”

1 000,00

19

Kętrzyńskie stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Set Kętrzyn”

Rozgrywki Piłki Siatkowej Juniora i Kadeta (chłopcy) (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)

840,00

20

Sport Life Fundacja Promocji                 i Rozwoju Sportu

Bieg na orientacje pamięci Żołnierzy AK

430,00

21

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Organizacji półkolonii w świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas w Korszach

3 550,00

22

Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn

XX-Rajd Granica

780,00

23

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku  w Kętrzynie

Aktywny senior na basenie

1 000,00

24

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra

Organizacja Wojewódzkich Zawodów Zapaśniczych młodzików, kadetów i juniorów w stylu wolnym

3 000,00

25

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilczek” Wilkowo

organizacji Imprez dla młodzieży i dorosłych w zakresie sportu rekreacji i turystyki

5 500,00

26

Ochotnicza Straż Pożarna                  w Kętrzynie

Organizacja Szczebla  Powiatowego Zawodów Sportowo Pożarniczych

1 900,00

27

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie

organizacja Wyjazdu Rekreacyjno-turystycznego dla dzieci i Młodzieży Podczas wakacji 2017

 

6 000,00

Na zdjęciu: Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński i ks. Adam Malak – proboszcz parafii z Sątoczna podczas podpisywania umowy o realizację zadania publicznego na wyjazd dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017

Fot. mat. własne