Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary,

bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu

jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”

- Henry Ford

 Dnia 23 czerwca 2017 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński jego przedstawiciele odczytali list Ryszarda Niedziółki, Starosty Kętrzyńskiego, w którym podziękował on wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkół, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Apel z okazji końca roku nauki był również okazją do wręczenia dyplomów potwierdzające uzyskanie stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz dyplomy za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

 

Nie jest łatwo zostać stypendystą. Aby ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce należy spełnić dwa warunki: osiągnąć średnią ocen co najmniej 4,80 za ostatni semestr oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre.

Natomiast stypendia jednorazowe przyznawane są raz w roku laureatom, finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym lub wojewódzkim, a także medalistom w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu centralnym oraz zwycięzcom (1,2,3 miejsce) konkursów plastycznych, muzycznych i innych artystycznych na szczeblu ogólnopolskim.

 

Najliczniejszą grupę stypendystów stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie – to aż 184 uczniów!

Pozostałe stypendia przyznano 46 uczniom z  Zespołu Szkół  im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,  8 uczniom z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, a także: 7 podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie oraz 4 stypendystom z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka przyznał stypendia 249 uczniom w łącznej wysokości 108 880,00 zł. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 228 uczniów w wysokości od 70 zł do 200 zł miesięcznie (luty-czerwiec), w zależności od osiągniętej średniej ocen. Natomiast stypendia jednorazowe w wysokości 400zł każde przyznano 25 uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryszard Niedziółka osobiście wręczył dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium najlepszym uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród stypendystów nie zabrakło również uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II