Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

„Samorząd 2.0 - Pożądane Innowacje” – to hasło VIII Kongresu Regionów, który odbył się 19 i 20 czerwca b.r. we Wrocławiu.

Kongres Regionów to spotkania poświęcone najważniejszym kwestiom funkcjonowania gmin, miast, powiatów i województw. Rokrocznie bierze w nich udział ponad tysiąc samorządowców z całej Polski oraz przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

W tegorocznym Kongresie Regionów udział wzięło blisko 140 prelegentów, w tym ponad 30 prezydentów miast oraz marszałkowie województw: Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego. Nie zabrakło również ekspertów, m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, Michała Kurtyki oraz przedstawicieli największych korporacji samorządowych, w tym Andrzeja Porawskiego, dyrektora Związku Miast Polskich, czy przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i współtwórcy polskiego samorządu, Jerzego Stępnia, prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryki Bochniarz oraz europosła Jana Olbrychta. Poza nimi Kongres gościł wielu przedstawicieli firm i organizacji pozarządowych.

W trakcie trwania tegorocznego Kongresu odbyło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych oraz sesji plenarnych. Innowacje, dzięki którym możliwa będzie poprawa życia mieszkańców, podzielone zostały na pięć obszarów: finansowania działalności jednostek samorządowych, technologii, inwestycji, zarządzania i spraw społecznych.

Jeden z paneli poświęcony był tematowi szans i zagrożeń tworzenia Centrów Usług Wspólnych (CUW), na którym Starosta Kętrzyński był jednym z 4 prelegentów. Podczas swojej prezentacji Ryszard Niedziółka – jako przedstawiciel jednego z pierwszych samorządów w Polsce, który wprowadził CUW – przedstawił doświadczenia Powiatu Kętrzyńskiego z wdrożenia i prowadzeniu Centrum.

Po wystąpieniu zaproszonych gości przyszedł czas na dyskusję, podczas której poruszane były kwestie oszczędności dzięki Centrom, obszarów działania dostępnych dla CUW, zagrożeń przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych dla rynku pracy oraz problemów pojawiających się podczas procedur ich powoływania.

„Szczególne zainteresowanie podczas dyskusji budziły sprawy z zakresu świadczonych usług, takie jak sprawy centralizacji zakupów, czy obsługi IT oraz monitorowanie efektywności CUW” – tak dyskusję panelową podsumował Ryszard Niedziółka, Starosta Kętrzyński.

Razem z Ryszardem Niedziółką, w jednym panelu dyskusyjnym udział wzięli:

Piotr Tomaszewski – Skarbnik Miasta Bydgoszczy, Marek Wójcik – były Minister administracji i cyfryzacji ds. samorządów oraz Dariusz Jędryczek, dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Wrocławia.

 

 

 

Fragment listy prelegentów VIII Kongresu Regionów ze strony www.kongresregionow.pl