Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Dnia 14 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie podpisana została umowa dotycząca opracowania projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3811N ul. Górnej w Kętrzynie z Pracownią projektowo-konsultingową dróg i mostów Dromos Sp. z o.o. na łączną kwotę 91 020,00 zł.
Umowa ta rozpocznie realizację I etapu przebudowy ul. Górnej, której całkowitą realizacje planuje się na rok 2018.
Projektowany odcinek drogi, o długości 0,541 km ma za zadanie obsługę zabudowy miejskiej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, co przyczyni się do poniesienia komfortu życia mieszkańców ul. Górnej oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Na zdjęciu od lewej: Starosta Kętrzyński – Pan Ryszard Henryk Niedziółka, Prezes Pracowni projektowo-konsultingowej dróg i mostów Dromos Sp. z o.o. Pan Krzysztof Kozak