Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzyma 1 135 556,96 zł na „Podniesienie poziomu jakości usług poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego”.

 

Pieniądze zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej nr 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania: 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i Poddziałania: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego oznacza to podniesienie jakości usług medycznych i możliwość korzystania z nowych urządzeń w pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej.

Pacjenci z chorobami układu pokarmowego i oddechowego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie uzyskają kompleksową pomoc dzięki najnowszej aparaturze medycznej. 

 

 

 

 

Paulina Wasilewska