Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W poniedziałek 28 sierpnia oficjalnie podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel-etap I.
Umowę podpisali Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński, Michał Krasiński Wicestarosta i wykonawca Jarosław Nowak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA.

 

<class="_5pcr fbUserPost" data-ft="{"tn":"-R"}">

Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 603.290,00 zł brutto. Rada Powiatu w Kętrzynie na posiedzeniu w dniu 17.08.2017 r. dokonała zwiększenia środków na realizację zamówienia w kwocie 96.710,00 zł. W związku z tym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej umowy.