Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Kolejny dobry dzień w Powiecie Kętrzyńskim!
Dzisiaj podpisano umowy na dwie inwestycje drogowe.
Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz droga powiatowa nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia.
Długość odcinka przebudowy to ok. 4 883 m. Koszt inwestycji to 5 000 000 zł, a sfinansowana została ze środków w budżecie na 2017 rok.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.
Umowę podpisali Ryszard Henryk Niedziółka – Starosta Kętrzyński, Michał Jerzy Krasiński - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Iwony Kozłowskiej z Jackiem Pasikiem - Dyrektorem Oddziału Warmińsko - Mazurskiego PBDiM. Celem inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej, poprawa płynności tego ruchu oraz przepustowości drogi.
W zakres robót budowlanych wchodzi m.in.:
- poszerzenie nawierzchni drogi do stałej szerokości 5,0m;
- wymiana nawierzchni na nawierzchnie z betonu asfaltowego
- budowa chodników i zatok autobusowych wraz z peronami;
- utwardzenie poboczy
- uregulowanie odwodnienia powierzchniowego drogi

Zakończenie przebudowy dróg planowane jest  w terminie do 20 listopada 2017 r. ;