Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

15 stycznia 2015r. na Placu marszałka J. Piłsudskiego w Kętrzynie odbyły się uroczystości upamiętniające 97 rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. Pod pomnikiem patrona miasta stanęła warta honorowa Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska oraz Hufca Ketrzyn. Obecne były również poczty sztandarowe Miasta Kętrzyn, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 1. Po odegraniu hymnu Kętrzyna przedstawiciele lokalnych społeczności oddali hołd patronowi, składając wiązanki kwiatów na pomniku wybudowanym ku jego pamięci. Wśród delegatów  byli:

 

  1. Związek Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie,
  2. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Oddział w Kętrzynie,
  3. Towarzystwo Miłośników Kętrzyna,
  4. Stowarzyszenie “Złota Jesień”,
  5. Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko Niemieckiego,
  6. PTTK Oddział im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
  7. Delegacja Resortu Spraw Wewnętrznych (Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej),
  8. Delegacja Powiatu Kętrzyńskiego, Rady Powiatu, Gminy Kętrzyn,
  9. Delegacja Miasta Kętrzyn, Rady Miejskiej, Instytucji Kultury, Sportu i Oświaty;
  10. Kętrzyńskie Środowiska Gospodarcze.

W imieniu Powiatu Kętrzyńskiego kwiaty złożył wicestarosta Sławomir Jarosik.

Wojciech Kętrzyński urodził się 11 lipca 1838 roku w Giżycku, jako Adalbert von Winkler.
O swoich polskich korzeniach dowiedział się dopiero w wieku 18 lat. Wzbudziło to w nim zainteresowanie ojczyzną i spowodowało rozpoczęcie nauki języka polskiego. W 1861r. przeprowadził oficjalną zmianę imienia i nazwiska na Wojciech Kętrzyński. Angażował się w działalność patriotyczną, między innymi poprzez organizowanie broni podczas powstania styczniowego, za co w trakcie wielkiego procesu 135 Polaków w Berlinie postawiony mu został mu zarzut zdrady stanu. W efekcie w roku 1864 został skazany na rok więzienia w twierdzy kłodzkiej.  Po obronie rozprawy doktorskiej Wojciech Kętrzyński publikował prace o polskości. Od 1870 roku pracował w Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie – jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej. Wojciech Kętrzyński zmarł 15 stycznia 1918r. Jego pamięć uczczono, nadając w 1946 roku mazurskiemu miastu Rastembork nazwę Kętrzyn.