Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger


Mieszkańcy Rodeli i Dębian doczekają się nowej drogi.

Dzisiaj podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany o długości 1,800 km.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Mińska Mazowieckiego. Koszt przebudowy drogi wyniesie 800 000zł.Umowę podpisali Ryszard Henryk Niedziółka – Starosta Kętrzyński, Michał Jerzy Krasiński - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Iwony Kozłowskie z Jackiem Pasikiem – Dyrektorem Oddziału

Jak mówi wykonawca -Prace mają zakończyć się do 20 listopada 2017 r.