Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W poniedziałek (25 września) w Starostwie Powiatowym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Philips Lighting Poland Sp. z o.o. w Kętrzynie oraz  Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. Sp. k. w Kętrzynie.


List intencyjny podpisali  w imieniu Zarządu Powiatu Starosta Kętrzyński – Ryszarda Henryka Niedziółka oraz Wicestarosta – Michał Jerzy Krasiński, Dyrektor Oddziału Wiceprezes Zarządu Philips Lighting Poland – Marek Huzarewicz oraz Prezes Zarządu MST Sp. z o.o. – Jarosław Sachryń.

Celem trójstronnego porozumienia jest rozwój wzajemnie korzystnych kontaktów w sferach kształcenia zawodowego młodzieży Powiatu oraz możliwości pozyskania pracowników tymczasowych przez firmy.  
Na współpracy skorzystają szkoły w naszym Powiecie, ponieważ firmy zadeklarowały umożliwienie organizacji praktyk i szkoleń zawodowych przy procesach i na liniach technologicznych na terenie firm. Doposażone zostaną również szkolne pracownie nauki zawodu.
Dodatkowo firmy podejmą się wsparcia technicznego dla Powiatu w realizacji przedsięwzięć związanych z wymianą oświetlenia w jednostkach organizacyjnych, a w szczególności obiektach służących kształceniu młodzieży.

Powiat zaś, zadeklarował odpłatnie udostępnić, na warunkach uwzględniających obowiązujące go przepisy,  części pomieszczeń internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21. Umożliwi to  zakwaterowanie tymczasowych pracowników dla zabezpieczenia rosnących potrzeb Philips i MST.

Takie porozumienia z pewnością poprawiają współpracę pomiędzy Powiatem, a przedsiębiorcami, którzy poprzez rozwój firm wspierają nasz Powiat i jego okolice.