Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Zgodnie z omawianym na konferencji prasowej tematem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego, 12 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Pojawiło się szesnastu przedstawicieli lokalnych środowisk biznesu, którym starosta Ryszard Niedziółka wręczył akty powołania. Członkowie Forum wybrali spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Forum, a zostali nimi odpowiednio - Antoni Górski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz Jarosław Kamiński - przedsiębiorca z Kętrzyna. Głównym celem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego jest dwustronna wymiana informacji, która doprowadzić ma do jak najbardziej efektywnego wspierania lokalnego biznesu.

 

 

Starosta, poza przedstawicielami lokalnego biznesu, na spotkanie zaprosił również włodarzy gmin z terenu Powiatu oraz dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych. Celem była dyskusja i wymiana poglądów w temacie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, jako kuźni kadr dla biznesu w powiecie. Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska zaprezentowała charakterystykę szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Kętrzyńskim na tle Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapoznała obecnych z obszarami i kierunkami kształcenia, wskazała powody zmniejszenia się ogólnej liczby szkół ponadgimnazjalnych oraz wzrastający trend wybierania przez gimnazjalistów szkół zawodowych i techników na niekorzyść liceów. Kurator przedstawiła najczęściej wybierane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych, technikach i liceach profilowanych  - wybory uczniów z Powiatu Kętrzyńskiego w większości przypadków były jednakowe z decyzjami gimnazjalistów z całego województwa. Po wystąpieniu pani Przasnyskiej wicestarosta Sławomir Jarosik scharakteryzował jednostki szkolne Powiatu Kętrzyńskiego. W prezentacji przedstawił każdą ze szkół, ilość uczniów oddziałów oraz kierunków kształcenia.

Po wysłuchaniu powyższych informacji, przedsiębiorcy przeszli do zadawania pytań, które kierowali przede wszystkim do pani Przasnyskiej. Poruszone zostały tematy zawodów deficytowych, niskiego poziomu kształcenia zawodowego oraz braku specjalistów z różnych dziedzin. Najważniejszym postulatem, który będzie miał swoją kontynuację w działaniach starosty, była możliwość finansowania z pieniędzy przeznaczonych na oświatę kursów pedagogicznych dla specjalistów, którzy w poszczególnych zakładach pracy szkolą praktykantów. W chwili obecnej zakłady pracy, przyjmujące uczniów na praktykę, muszą zapewnić swoim pracownikom przygotowanie pedagogiczne na własny koszt.

Na zakończenie Ryszard Niedziółka zapewnił, że spotkania Forum będą odbywać się cyklicznie oraz zaznaczył, że nie są one zamknięte. Każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem w spotkaniach Forum proszony jest o kontakt z sekretariatem Starosty.