Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W poniedziałek 28 sierpnia oficjalnie podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel-etap I.
Umowę podpisali Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński, Michał Krasiński Wicestarosta i wykonawca Jarosław Nowak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA.

 

<class="_5pcr fbUserPost" data-ft="{"tn":"-R"}">

 

 

 

 

803.561,03 zł to kwota za którą zostanie wyremontowany oddział pediatryczny w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Środki zostały przeznaczone z dotacji celowej budżetu Powiatu Kętrzyńskiego. 23.08.2017 r. o godzinie 11:00 w Starostwie powiatowym w Kętrzynie nastąpiło oficjalnie podpisanie umowy na ,,Remont i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach’’.