Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Informujemy, że w dniu:

21.01.2017 r.. dyżur pełni

Apteka na ulicy Mazurskiej 7

 

 

             

W styczniu kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Obok audycji w lokalnym Radio Barcja, strażacy odbyli szereg spotkań, podczas których poruszali zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń związanych z sezonem zimowym.

W Polsce od 2002 roku obowiązują przepisy prawa, zgodne z regulacjami europejskimi, ograniczające odpowiedzialność finansową posiadacza karty w przypadku wystąpienia transakcji nieuprawnionych. Jeżeli posiadacz nie przyczynił się do zaistnienia takich transakcji, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty odpowiada maksymalnie do równowartości 150 euro. Po zastrzeżeniu karty odpowiedzialność posiadacza jest ograniczona do zera. Dlatego tak ważne jest szybkie zastrzeżenie karty.
Wydawcy kart niejednokrotnie proponują obniżenie, lub wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty poprzez ubezpieczenie karty. Ubezpieczenie takie wiąże się z niewielką dodatkową opłatą pobieraną od posiadacza karty.
W każdym przypadku podstawą do wystąpienia ograniczenia odpowiedzialności jest zastrzeżenie karty przez posiadacza, jak również zgłoszenie przez niego reklamacji określonych transakcji, które obciążyły jego rachunek.

Wszystkie informacje na temat zastrzegania kart znajdują się na stronie zastrzegam.pl

fot: se.pl

.

 

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji.

Wszystkie informacje dotyczące wirusa znajdują się tu ----> informacja UW nt HPA