Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka regionu Warmii i Mazur. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.
Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości.
I Nagroda - 5.000 zł
II Nagroda - 3000 zł
III Nagroda - 2.000 zł
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2016 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową  znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl 
w zakładce Turystyka i Promocja.

Zespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie, 19 lutego 2016 r. już kolejny raz gościł u siebie Regionalne Centrum Krwiodawstwa  z  Giżycka.
Uczniowie ZS stawili się na akcję wyjątkowo licznie. Do oddania krwi zgłosiło się 58 osób naszej szkoły z czego 33 zakwalifikowano do pobrania. Dzięki akcji zgromadzono 14,850 l tego cennego "leku".
"Krwiodawstwo czyli chęć niesienia pomocy innym, w naszej szkole funkcjonuje już  kilka lat i jest siłą napędową do dalszego działania naszej młodzieży i absolwentów. Niesienie pomocy innym jest dla nich największą nagrodą.
Jesteśmy dumni z tego, co robią nasi uczniowie i absolwenci" mówi- Lesja Batko.

"Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą" tymi słowami Wicestarosta Michał Krasiński rozpoczął I Międzynarodowy Turniej Młodzików w zapasach w stylu dowolnym o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. Wczoraj o godzinie 9:00 w hali przy ulicy Poznańskiej 21 rozpoczęło się ważenie 103 zawodników i zawodniczek  biorących udział w turnieju. Gościliśmy zawodników nie tylko z terenu naszego kraju ale także z Kaliningradu,Grodna z Białorusi, Kłajpedy na Litwie i Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie.

OGŁOSZENIE
O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016
Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz § 4 uchwały XLVI/312/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016.

 

 

 

UWAGA!

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta nie będzie przyjmował w dniach 23
i 30 marca 2018r.