Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej  odbył się  14 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.  
    W uroczystości udział wzięli:  p. Ryszard Niedziółka – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, p. Michał Krasiński - Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, p. Danuta Tomczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,   p. Marta Żylińska  – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego,  a także dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych  powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystość wręczenia stypendium Starosty Kętrzyńskiego która odbyła się w Auli Zespołu Szkół im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie rozpoczęła się od występów artystycznych dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 190 najlepszych uczniów naszych szkół, w tym:

57 uczniów, którzy uzyskali średnią od 4,8 do 5,0 – wysokość stypendium 60 zł miesięcznie

99 uczniów, którzy uzyskali średnią od 5,01 do 5,5 – wysokość stypendium 80 zł miesięcznie

34 uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5,51 – wysokość stypendium 130 zł miesięcznie, w tym 200 zł dla 1 uczennicy, która osiągnęła najwyższą średnią - 5,94

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznawane są od 2008 roku. Dotychczas przyznano 3068 stypendiów na kwotę 1 459 782 zł. Stypendia przyznano od września 2016 roku do końca stycznia 2017 roku, tj. na 5 miesięcy.

 Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka „ Myślę, że tych uczniów którzy otrzymają stypendia nie trzeba mocno motywować do tego aby poszerzali swoją wiedze. Oni wiedzą, że nauka i ich zaangażowanie przyczyni się do tego kim będą w przyszłości. Nie żałujemy ani jednej złotówki wydanej na edukacje i na wszystko co wiąże się z polepszaniem warunków uczniów w naszym powiecie dlatego będziemy kontynuować i w miarę możliwości poszerzać program „Stypendium Starosty Kętrzyńskiego”.