Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

16 listopada w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło sie spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu. Dotyczyło ono projektu "programu współpracy na 2016 rok Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Starosta Ryszard Niedziółka wraz z wicestarostą Michałem Krasińskim przywitali obecnych oraz zachęcili do czynnego udziału w konsultacjach. Podczas nich przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość wniesienia uwag dotyczących programu współpracy na 2016 rok. Dotyczyły one głównie rozszerzenia priorytetów zadań publicznych w zakresie kultury i promocji o projekty naukowe oraz, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, o projekty dla dorosłych.  

W dniach 11-15 listopada 2015 delegacja Powiatu Kętrzyńskiego przebywała na terenie Ukrainy w mieście Mikołajów oddalonym od Kętrzyna o 1600 km. Wicestarosta Michał Krasiński wraz z przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Kętrzynie Zbigniewem Homzą odbyli rewizytę w związku z zaproszeniem goszczącego w Kętrzynie w sierpniu Dymitra Baczyńskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Zmierzamy w Przyszłość z Niepokojem posła do parlamentu Ukrainy Igora Bryczenki.
Priorytetem wyjazdu delegacji było spotkanie z mniejszości polską zamieszkałą w mieście i powiecie Mikołajowskim. Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie pod prezesurą Elżbiety Sielańskiej dnia 12 listopada zorganizowało spotkanie  z naszą delegacją – początek to pokazowa lekcja języka polskiego, w której uczestniczyło bardzo wiele osób z polskimi korzeniami. Zaprezentowano krótki program artystyczny. Miejscowi Polacy byli bardzo zadowoleni z przyjazdu delegacji z Polski – była to dla nich ogromna niespodzianka ponieważ do tej pory nikt z Polski ich nie odwiedził. Wicestarosta zapewnił ich, że Powiat Kętrzyński wraz z władzami będzie robił wszytko aby utrzymać kontakt.

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie jako partner projektu Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE informuje, iż w przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentów (dowód, paszport, prawo jazdy, karty płatnicze) istnieje możliwość szybkiego i efektywnego ich zastrzeżenia.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa spraw Zagranicznych.

Dane trafiają do wszystkich banków i uczestników systemu, np.:operatorzy telefonii komórkowych, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, hotele, firmy leasingowe i inne.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty płatniczej wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 i zastrzec swoją kartę poprzez System Zastrzegania Kart, który został uruchomiony przez Związek Banków Polskich.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodny jest z tabelą opłat operatora osoby wykonującej połączenie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zastrzegania dokumentów znajda Państwo na stronach internetowych: www.DokumnetyZastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl.

 

 

Informacja o jednorazowej zamianie dyżurów aptek

w Kętrzynie

 

Informujemy, że w dniach:

04.01.2016 r. – 10.01.2016 r. dyżur pełni

Apteka „Remedium”, ul. Sikorskiego 19

 

08.02.2016 r. – 14.02.2016 r. dyżur pełni

Apteka „Remedium”, ul. Daszyńskiego 1

 

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie ostrzega, że aktualnie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego rozsyłane są do przedsiębiorców wezwania do dokonania jednorazowej opłaty w wysokości 53,20 zł tytułem ujęcia firmy w bazie Centralnej Ewidencji Powierzchni Reklamowych (CEPR) oraz realizacji usługi prezentacji reklamy.

Informujemy, że obowiązek wpisu do takiej ewidencji nie wynika z żadnych przepisów prawa i nie jest obowiązkowy. Rejestr taki nie jest również prowadzony przez uprawnione do tego instytucje.

Centralna Ewidencja Powierzchni Reklamowych jest firmą komercyjną, która na bazie obowiązujących przepisów dotyczących konieczności uiszczania opłaty reklamowej na rzecz gminy próbuje wyłudzić od przedsiębiorców pieniądze. Wskazana w pismach strona internetowa nie istnieje. W razie wątpliwości i pytań dotyczących opłaty przedsiębiorcy odsyłani są do Krajowej Informacji Podatkowej. Wobec powyższego, w przypadku otrzymania przez Państwa wezwania z CEPR prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i ograniczone zaufanie do tego rodzaju korespondencji. Mają Państwo również prawo zgłosić Policji usiłowanie oszustwa.