Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2016 przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Zakres działań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań:
a)    porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (5.000 zł)
b)    promocja zdrowia i wspieranie osób niepełnosprawnych (10.000 zł)
c)    kultura i promocja (25.000 zł)
d)    kultura fizyczna i turystyka (18.000 zł)

 W piątek 19 lutego o godzinie 16:00 w hali przy Powiatowym Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie  rozpocznie się turniej siatkówki halowej urzędników samorządowych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.
W turnieju weźmie udział osiem drużyn które będą reprezentować poszczególne urzędy z terenu Powiatu Kętrzyńskiego i nie tylko.
Turniej jest zorganizowany w duchu promowania aktywności fizycznej i przestrzegania zasad fair play.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego do kibicowania :)

Od 2010 roku Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – promuje przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu. W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych ma obecnie ponad 300 stowarzyszeń i fundacji. W ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur okazali się hojni – z danych pozyskanych z Izby Skarbowej wynika, że kwota przekazana organizacjom z regionu przekroczyła 4 mln zł.

5 lutego o godzinie 12:00 rozpoczęła się XXIII Sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego.

Przewodniczący Rady Łukasz Wiśniewski rozpoczął obrady od przywitania specjalnych gości z Ukrainy z Obwodu Mikołajewskiego którzy przyjechali do naszego powiatu w celu podpisania listu intencyjnego o współpracy. Odczytał również podstawowe zagadnienia i obszary współpracy, które zostały zawarte w podpisanym liście. Viktoria Moskalenko i Dmytro Baczyński podziękowali za zaproszenie i jednocześnie zapewnili o proeuropejskim kierunku w którym Ukraina chce zmierzać. Zaznaczyli, że celem ich wizyty jest zapoznanie się z pracą polskiego samorządu. Po przywitaniu delegacji z Ukrainy radni przeszli do realizacji porządku obrad. Starosta Ryszard Niedziółka pod nieobecność dyrekcji szpitala przedstawił sytuacje szpitala.Szpital nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań i spłaca wszystkie kredyty na bieżąco.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Borys zapoznał obecnych z listem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym zakwalifikowania zakładu ZAP Sznajder do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku oddziaływania na środowisko, według którego nie kwalifikuje się on do tej grupy. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Pieniak poinformował radnych o pobycie delegacji z Powiatu Kętrzyńskiego w Bełchatowie na Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego. Na zakończenie Wicestarosta podziękował radnym za dobrą„ lekcję samorządu” dla delegacji ukraińskiej.