Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger
Strategia rozwoju oświaty w powiecie kętrzyńskim na lata 2015 - 2020 była głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 1 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Wzięli w niej udział: Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, Wicestarosta Michał Krasiński, a także Danuta Tomczak, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w powiecie kętrzyńskim. - Prace nad strategią rozwoju oświaty powiatu kętrzyńskiego na lata 2015 -2020 trwają. Już niebawem będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne, do których zaprosimy szerokie grono osób: od samorządów uczniowskich, przez rady rodziców, rady pedagogiczne, aż po dyrektorów gimnazjów, przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli uczelni wyższych. Chcemy poznać ich opinię na temat obecnego stanu oświaty i oferty edukacyjnej, która będzie spełniać potrzeby dzisiejszego rynku pracy i nauki - mówił starosta Ryszard Niedziółka. Od pierwszego września czynny jest basen przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Inauguracja roku szkolnego była również okazją do wręczenia Stypendiów Starosty Kętrzyńskiego. Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymało 32 uczniów szkół powiatu kętrzyńskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna rodzina”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

1.    Indywidualne konsultacje specjalistów (prawnika, psychologa, pracownika socjalnego)  dla osób uwikłanych w  przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie.
2.    Zorganizowanie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób  zagrożonych przemocą  w rodzinie. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na przyswojenie wiedzy w zakresie zjawiska przemocy m.in. charakter zjawiska, rodzaje przemocy, stereotypy i mity związane z przemocą, cykle przemocy, aspekty prawne i proceduralne w sytuacji doznania przemocy.
3.    Dostosowanie bazy lokalowej do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie, tj.: wyposażenie kuchni oraz dwóch pokoi

Powyższe działania posłużą podniesieniu jakości usług oraz zwiększeniu ich dostępności w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową i tym samym wpisują się w III Priorytet Programu Osłonowego, tj. dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz w zadania Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2019.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Usług Wspólnych i sytuacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie były tematami briefingu prasowego, który odbył się w środę pod budynkiem szpitala. Z przedstawicielami mediów spotkali się: Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Mirosław Kochański i Marta Żylińska, p.o. dyrektora Centrum Usług Wspólnych. - Centrum Usług Wspólnych to nowatorski projekt zarządzania jednostkami, dotychczas stosowany jedynie w biznesie. Nasz powiat jest pierwszym samorządem w kraju, który zdecydował się na tego typu rozwiązanie. To naprawdę duża rzecz - powiedział starosta Ryszard Niedziółka. O funkcjonowaniu CUW mówiła również Marta Żylińska, która do czasu rozstrzygnięcia konkursu pełni obowiązki dyrektora nowej jednostki. - Powstanie Centrum ułatwi zarządzanie szkołami, ale nie tylko, bo w skład CUW wejdą także inne placówki, takie jak Powiatowy Dom Dziecka czy Młodzieżowy Dom Kultury - stwierdziła Marta Żylińska. Briefing był także okazją do przekazania informacji o działalności Szpitala Powiatowego. Starostwo Powiatowe do końca roku zainwestuje w tę placówkę blisko 5,5 mln złotych. A już we wrześniu władze placówki podpiszą umowę o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. - Kwota przeznaczona na szpital pozwoli mu odzyskać równowagę. Po raz kolejny zapewniam, że szpital w Kętrzynie jest dla nas sprawą absolutnie priorytetową - powiedział starosta. O tym, że szpital zmierza w dobrym kierunku przekonywał również Mirosław Kochański. - Ostatnie tygodnie pokazują, że nasz szpital może być konkurencyjny w stosunku do większych placówek. Już niebawem wymienimy łóżka na trzech oddziałach, a więc w połowie szpitala, planujemy także kolejne zakupy sprzętu, by nasz szpital się rozwijał. Już dziś przeprowadzamy skomplikowane zabiegi, których nie robią inne szpitale powiatowe, coraz częściej zgłaszają się do nas także pacjenci, którzy nie są ubezpieczeni. Takie operacje są dodatkowym źródłem dochodu i wierzymy, że będzie ich coraz więcej - mówił dyrektor kętrzyńskiego szpitala.