Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Mieszkańcy Powiatu Kętrzyńskiego od stycznia będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie planuje utworzenie trzech punktów, w których mieszkańcy bezpłatnie będą mogli zasięgnąć opinii prawnika. Punkty zlokalizowane będą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (Pl. Grunwaldzki 1), Młodzieżowym Domu Kultury (Pocztowa 13), a także w Korszach, w budynku urzędu gminy (Mickiewicza 13). Punkty bezpłatnych porad prawnych będą czynne pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Szczegółowe informacje na temat porad ukażą się na stronie internetowej starostwa, a także na tablicach informacyjnych.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie kontynuuje inwestycje w Szpitalu Powiatowym. Po remoncie dachu czas na kolejny element związany z modernizacją zewnętrzną. Do końca stycznia w szpitalu zostaną wymienione okna. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Przedsiębiorcy mogą składać oferty do 5 listopada. Koszt inwestycji wyniesie ok. 300 tys. złotych. Wymiana stolarki okiennej to kolejny etap modernizacji kętrzyńskiej placówki. Nowe okna to poprawa komfortu pacjentów, ale powinny one wpłynąć także na koszty ogrzewania szpitala. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec stycznia 2016 r.

21 października 2015 r. odbyły się obrady kętrzyńskich radnych. Do porządku dodane zostały 4 uchwały. Po sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu, zapytaniach oraz interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach pełniący obowiązki dyrektora kętrzyńskiego szpitala Jerzy Godlewski wraz z p.o. księgowej Janiną Burzyńską przedstawili informację na temat bieżącej sytuacji placówki. Mówili głównie o finansach, bieżących postępowaniach przetargowych oraz o dalszym poszukiwaniu lekarzy specjalistów. Następnie Danuta Tomczak - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przedstawiła raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2014/2015. Główne informacje zawarte w raporcie dotyczyły zdawalności matur i liczby nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach. Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Wiśniewski odczytał informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych, a następnie radni podjęli uchwały w sprawach: