Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Efektem ma być stworzenie nowych kierunków kształcenia. 28 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyło się podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawicielami stron byli: Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetyki Sp. z o. o. – Andrzej Koniecko, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz oraz (po stronie Szkoły i Powiatu) mgr Andrzej Lewandowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka i Wicestarosta Michał Krasiński.

Szanowni Państwo!

 

            Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz trzynasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

            Nasze przedsięwzięcie odbędzie się 21 maja 2016 r. koło Kętrzyna. Będą to zarówno eliminacje, jak i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów.

            Dla zgłoszonych uczestników zapewniamy nieodpłatny posiłek. Celem skorzystania
z niego proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia.

            Wzorem lat ubiegłych proponuję następujące konkursy:

- piosenki o charakterze ekologicznym,

- konkurs plastyczny „Tajemnice przyrody ”,

- konkurs fotograficzny „Twórcza natura”.

            Do udziału w przedsięwzięciu mam zaszczyt zaprosić także Państwa Placówkę.  Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu winny wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie piosenki oraz oświadczenia umieszczone w załącznikach poniżej i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Z dopiskiem „XIII FESTIWAL EKOLOGICZNY”

 

lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

           

 

Osoba do kontaktu:

Karolina Nestorowicz – tel. 089 751 17 03

Załączniki:

Pismo przewodnie

Szczegółowy formularz_zgłoszeniowy XIII Festiwal

Oświadczenie XIII Festiwal

Regulamin konkursu piosenki ekologicznej

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu plastycznego

Uprzejmie informuję, iż rusza nabór wniosków na Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce za II semestr nauki, na okres od lutego do czerwca 2016 r.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 lutego 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
    Zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński (Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 r.), o stypendium naukowe za wyniki w nauce, może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1.    uczy się w szkole kształcącej w systemie dziennym ponadgimnazjalnym lub gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński,
2.    ukończył I semestr nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum (dotyczy pierwszoklasistów),
3.    średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej 4,8 a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Wniosek

21 stycznia br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Rywalizacja odbywała się na szczeblu powiatowym wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co ma mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w ograniczeniu liczby osób zakażonych wirusem HIV. Konkurs miał kształtować zachowania sprzyjające uniknięciu zakażenia wirusem HIV i STD oraz postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Komisja konkursowa spośród siedemnastu prac wyłoniła zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia. I miejsce zajęła Nikola Białkowska z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, II miejsce – Urszula Pieniak – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, III miejsce – Małgorzata Prusaczyk również z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Wyróżnienia otrzymały dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – Dominika Kwiatkowska i Aleksandra Syrzysko. Nagrody w imieniu organizatorów wręczyła Mirosława Tabaka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, jako jedyna instytucja publiczna w Polsce, została nominowana przez Central and Eastern Europe Shared Services And Outsourcing Awards w kategorii Projekt Roku w Sektorze Publicznym. Uroczysta gala
i wręczenie nagród już 4 lutego 2016 r.
    Do Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie wpłynęła propozycja uczestnictwo w powyższym konkursie. Uznaliśmy, że warto zgłosić swój udział ze względu na innowacyjność utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w sektorze Administracji Publicznej mówi Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka - pomysłodawca jego powołania. CUW zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 kwietnia 2015 roku, a swoją formalna działalność rozpoczęło we wrześniu 2015. Jego stworzenie przyniosło szereg pozytywnych efektów - przede wszystkim zracjonalizowaliśmy koszty zatrudnienia i efektywność pracowników obsługujących jednostki powiatowe w zakresie kadr, płac i księgowości. Poza tym wszystkie jednostki, włączając Starostwo obsługiwane są przez wspólny zespół informatyków oraz pracowników ds. zamówień publicznych.
    Nagrody w konkursie przyznawane są corocznie od czterech lat. W tym roku wręczać je będzie jury, które składa się z 31 specjalistów ds. outsourcingu i usług wspólnych z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Pierwszy etap już się odbył - jury w głosowaniu wybrało finalistów, natomiast 3 lutego odbędzie się finałowe głosowanie. Nagrody zostaną wręczone 4 lutego br.
Do drugiego etapu  (finału) zakwalifikowanych zostało 156  firm w 26 kategoriach. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej organizatora: www.ceeoutsourcingawards.com.