Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Już we wrześniu seniorzy z powiatu kętrzyńskiego będą mogli otrzymać Kartę Seniora 60 PLUS Powiatu Kętrzyńskiego. Prace nad tym projektem już trwają. W czwartek, 20 sierpnia, w siedzibie starostwa odbyły się dwa spotkania w sprawie uruchomienia projektu. Wicestarosta Michał Krasiński spotkał się z przedstawicielami środowisk seniorów, a także z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy chcą wziąć udział w projekcie. - Rozmowy były niezwykle konstruktywne. Seniorzy podzielili się kilkoma cennymi uwagami, które weźmiemy pod uwagę przy wdrażaniu projektu. Cieszę się, że spotykamy się z pozytywnym oddźwiękiem, jest dla nas bardzo ważne, by karta seniora przynosiła korzyści nie tylko seniorom, ale także przedsiębiorcom, którzy włączą się w tę akcję – powiedział Michał Krasiński. Sami seniorzy także nie kryli zadowolenia z propozycji starostwa. - To świetna inicjatywa. Bardzo nam miło, ze władze powiatu myślą o osobach starszych, którym w tym kraju nie żyje się łatwo – mówili podczas spotkania. Karta Seniora 60 PLUS Powiatu Kętrzyńskiego to projekt, który zakłada, że każdy mieszkaniec powiatu, który skończył 60 lat, może bezpłatnie otrzymać kartę. Dzięki niej może liczyć na rabaty i bonusy u partnerów projektu. Listę partnerów poznamy podczas uroczystej gali inaugurującej projekt, która odbędzie się we wrześniu.

W dniach 20-25 sierpnia 2015 r. młodzież z Powiatu Kętrzyńskiego wypoczywać będzie w Swietłogorsku. Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Kętrzyn-Kaliningrad już od kilku lat wpisuje się w plan współpracy partnerskiej z Miejskim Okręgiem Miasta Kaliningrad. Podczas spotkania organizacyjnego z uczniami Starosta Ryszard Niedziółka wspomniał swój pobyt w nadmorskiej miejscowości. Zachęcił uczniów do aktywnego wypoczynku oraz życzył im powodzenia. Nastolatkowie w ramach rosyjskiego projektu młodzieżowego „Ścieżki przyjaźni” będą mogli zwiedzić memoriał 1200 Gwardzistów i Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie. W programie wymiany przewidziane jest spotkanie z przedstawicielami społecznych organizacji młodzieżowych i grup inicjatywnych oraz udział w imprezach w ramach „Dnia Sportowca”. Poza zwiedzaniem i oficjalnymi spotkaniami młodzież będzie miała do swojej dyspozycji dużo wolnego czasu, który może wykorzystać na odpoczynek nad morzem.

19 sierpnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1.618.604,00 zł na okres od 19.08.2015 do 31.12.2021r. Szpital tę kwotę przeznaczy na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na potrzeby przeprowadzania zabiegów i operacji. Pożyczkobiorca będzie spłacał pożyczkę w miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2017 roku. Powyższa pożyczka nie jest jedyną formą wsparcia, które Powiat udziela Szpitalowi. Do 31 sierpnia br. ma zostać zakończona wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala, na które Powiat przeznaczył w budżecie 600 tys. zł. Ponadto w lipcu b.r. Szpital otrzymał dotacje celową ze środków Powiatu na łączną kwotę 450 tys. zł z czego 300 tys. zł przeznaczone jest na zakup sprzętu i aparatury medycznej a pozostała kwota na remont istniejących łazienek i adaptacje części sal chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Laryngologii. I to nie koniec pomocy dla Szpitala płynącej z Powiatu.

- Szkoła w Reszlu była, jest i będzie - powiedział podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami wicestarosta Michał Krasiński. Zapewnienie to jest odpowiedzią na pojawiające się pogłoski, jakoby Starostwo Powiatowe miało w planach likwidację Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Spotkanie odbyło się w środę, 19 sierpnia, na terenie reszelskiego Zespołu Szkół. O tym, że dalsze funkcjonowanie szkoły nie jest zagrożone przekonywał zarówno wicestarosta, jak i Starosta Ryszard Niedziółka. Starosta odniósł się również do zmiany na stanowisku dyrektora placówki.
- Nie jest to w żadnym wypadku decyzja polityczna, jak sugerowała część mieszkańców Reszla. Zespół Szkół im. Macieja Rataja został objęty planem naprawczym. Zmiana na stanowisku dyrektora ma na celu poprawę sytuacji szkoły. Wierzymy, że nowy dyrektor wniesie ożywienie i pozwoli placówce powrócić na właściwe tory - powiedział Ryszard Niedziółka, Starosta Kętrzyński.
Wicestarosta Michał Krasiński podkreślił również, że Starostwo nie przewiduje zwolnień pracowników. - Owszem, może dojść do pewnych przesunięć, być może część nauczycieli będzie musiała dojeżdżać do Kętrzyna, by tam uzupełnić etat, ale na tę chwilę nie przewidujemy zwolnień - powiedział Michał Krasiński. W spotkaniu z dziennikarzami wziął również udział Jerzy Bajorek, zastępca burmistrza Reszla, który przypomniał, że reszelski Zespół Szkół na stałe wpisany jest w krajobraz miasta. - Nie ma zagrożenia dla dalszego istnienia szkoły - zapewniał Jerzy Bajorek. Zarząd Powiatu zatwierdził dziś ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Jego nazwisko poznamy na początku września. Do tego czasu obowiązki dyrektora pełnić będzie Krzysztof Jelisiejew.

W czwartek, 13 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020”. Zespół ten został powołany przez Starostę Kętrzyńskiego w celu opracowania planu rozwoju dróg powiatowych w najbliższych latach, a także prowadzenia konsultacji i ustaleń w zakresie dróg z przedstawicielami gmin. Podczas pierwszego spotkania członkowie zespołu omówili obecny stan dróg powiatowych i wskazali najpilniejsze potrzeby w zakresie jego poprawy.

Członkami Zespołu zostali:
1.Michał Jerzy Krasiński – Wicestarosta     
2.Jerzy Dyczkowski – Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
3.Magdalena Osinowicz - Dąbrówna – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
4.Jerzy Socha – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
5. Łukasz Jakub Wiśniewski - Przedstawiciel Rady Powiatu w Kętrzynie  
6. Marek Olszewski - Przedstawiciel Gminy Kętrzyn
7.Wiesław Wołowiec- Przedstawiciel Gminy Korsze
8.Marek Płócienniczak - Przedstawiciel Gminy Reszel
9.Grzegorz Całuch - Przedstawiciel Gminy Barciany
10.Jerzy Puszko - Przedstawiciel Gminy Srokowo
11. Kamil Radzewicz - Przedstawiciel Gminy Miejskiej Kętrzyn