Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

13 stycznia w sali widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się I Wojewódzki Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego.  Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i Warsztaty Terapii Zajęciowej.  Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – dokonano 26 zgłoszeń, wśród których znalazło się 14 zespołów i 12 solistów. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie niespodzianki. Komisja, której przewodniczyła Justyna Żołmierowicz-Jewuła dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Nagrody wręczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka.

Pierwsza w 2016 roku sesja Rady Powiatu odbyła się 13 stycznia w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Porządek obrad rozszerzony został o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie. W trakcie obrad Starosta Ryszard Niedziółka przedstawił informację o realizacji zadań w 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie, likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie. Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie byli organizatorami eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo – gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Od 4 stycznia 2016 r. w Powiecie Kętrzyńskim
UDZIELANE SĄ