Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Masz 50 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

NIE CZEKAJ NA ZAPROSZENIE, ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ!

Terminy i miejsce badań:
Kętrzyn – 19 stycznia przy sklepie Tesco ul. Budowlana 13Badania są refundowane kobietom w wieku od 50 do 69 roku życia przez Narodowy Fundusz Zdrowia co 2 lata (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Ponadto oferowane są również badania w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla pań w wieku od 40 do 49 lat oraz 70-75 lat. W tym przypadku wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Mammografia jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki raka piersi, zachęcamy więc panie do wzięcia udziału w badaniach.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

XXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbyła się 30 grudnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Rozpoczęła się od wręczenia statuetek tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” laureatom roku 2015: Piotrowi Kapuścińskiemu, Janowi Fijałkowskiemu i Jerzemu Adamczykowi.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok. Przed głosowaniem zostały odczytane: projekt uchwały budżetowej, opinie stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady. Następnie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu oraz głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady i stanowiskiem Zarządu Powiatu. Projekt uchwały budżetowej poparło 13 radnych, żaden nie był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Po zamknięciu obrad odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim księża czterech wyznań, zaproszeni goście, dyrektorzy powiatowych jednostek, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz radni. Dyrektor Oliwia Piotrowicz przywitała gości i zaprosiła na koncert chóru szkolnego. Następnie głos zabrał Starosta Ryszard Niedziółka, który podziękował za obecność i całoroczną współpracę oraz złożył obecnym życzenia noworoczne. Duchowni po modlitwie poświęcili opłatek, którym podzielili się obecni, życząc sobie przede wszystkim zdrowia i pomyślności w roku 2016.

Informacja o jednorazowej zamianie dyżurów aptek w Kętrzynie

Informujemy, że w dniach:

04.01.2016 r. – 10.01.2016 r. dyżur pełni
Apteka „Remedium”, ul. Sikorskiego 19
 
08.02.2016 r. – 14.02.2016 r. dyżur pełni
Apteka „Remedium”, ul. Daszyńskiego 1