Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Malowniczo położony most w Brzeźnicy doczekał się remontu. Dzięki inwestycji Powiatu Kętrzyńskiego przeprawa przez Kanał Mazurski znów jest bezpieczna i wygodna. Most w Brzeźnicy jest ostatnim mostem po polskiej stronie Kanału Mazurskiego. Zbudowany jeszcze przed wojną, a wysadzony przez wycofujących się w 1945 roku Niemców. Po wojnie osiedlająca się w Kałkach i Brzeźnicy ludność mozolnie odbudowywała most. Jak wspominają mieszkańcy, później jeszcze dwukrotnie był on remontowany. Za każdym razem wymieniano drewnianą nawierzchnię.
O potrzebie remontu mieszkańcy Kałek i Brzeźnicy mówili od dawna. Most był w fatalnym stanie. Na tyle złym, że mieszkańcy zwyczajnie bali się nim jeździć.

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Górowie Iławeckim odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. warmińsko – mazurskiego. Zawody rozegrane zostały według międzynarodowego regulaminu CTIF w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej 400 m z przeszkodami. Prawo startu mieli zawodnicy i zawodniczki w wieku 12- 16 lat. Wprawdzie nasze drużyny nie zajęły wysokich lokat, ale nie miejsce było najważniejsze. Liczyła się wspólna zabawa i dobry humor, przebywanie w gronie strażackich przyjaciół z innych powiatów naszego województwa, wymiana doświadczeń i poglądów oraz wspaniałe wspomnienia z zawodów. No i - jak powiedziała jedna z zawodniczek - pyszne lody ufundowane przez Komendanta Gminnego Pawła Wiśniewskiego, który był kierownikiem kętrzyńskiej reprezentacji. Słowa podziękowania należą się również władzom gminy Srokowo szczególnie Panu Wójtowi Franciszkowi Andruszkiewiczowi, dzięki któremu możliwy był wyjazd młodzieżowych drużyn na zawody.

24 czerwca b.r. odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Uczestniczyło w niej osiemnastu Radnych, wśród których znajdowała się nowo zaprzysiężona radna Aneta Jolanta Janczuk. Zajęła ona w Radzie Powiatu miejsce w związku z wygaśniętym mandatem radnego Artura Adama Andrzejewskiego. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym odczytała Alicja Kamińska, następnie radni zadawali pytania interpelacje zarówno Zarządowi, jak i Staroście. Wśród nich znajdował się wniosek radnej Teresy Prokop o udział dyrektora Szpitala Powiatowego we wszystkich sesjach Rady Powiatu, który poparła również Komisja Zdrowia, funkcjonująca przy Radzie Powiatu. Kolejną pozycją w porządku obrad była informacja Starosty Kętrzyńskiego na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, którą przedstawił w imieniu dyrektora Kochańskiego zastępca ds. lecznictwa Robert Butkiewicz.

Szesnastu strażaków ochotników z powiatu kętrzyńskiego zdobyło w niedzielę świadectwa ukończenia kursu Naczelników OSP. Szkolenie to przygotowuje strażaków do sprawowania ważnej funkcji naczelnika jednostki. To właśnie on odpowiada za gotowość operacyjno - techniczną każdej OSP. Kurs odbył się w dniach 26-28 czerwca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze pracujący w KP PSP. W czasie kursu strażacy ochotnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej, prowadzenie dokumentacji, ale też kilka zagadnień z ceremoniału pożarniczego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 23 godziny lekcyjne. W niedzielę 28 czerwca br. odbył się egzamin sprawdzający wszystkie nabyte umiejętności. Do egzaminu przystąpiło łącznie 16 osób. Po egzaminie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Szymon Sapieha wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu. W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły bardzo dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do sprawowania tej ważnej funkcji w każdej OSP.

mł. bryg. Szymon Sapieha/red.

Fot. sekc. Daniel Iwańczyk

Warszawska Fundacja im. Stefana Batorego organizuje dodatkowy nabór do aplikowania o stypendium Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko dla stypendystów planujących studia na państwowych uczelniach w Warszawie. Trwa on do 31 lipca 2015 r.

Fundusz oferuje:

     - stypendia na I rok studiów w wysokości 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),

     - możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, dorywczej pracy itp.

     - możliwość ubiegania się o stypendium na II rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie przez 9 miesięcy - dla absolwentów Funduszu

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie:

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko