Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

12 lutego w kętrzyńskim Kinie Gwiazda odbyła się uroczysta gala podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i wydarzenie sportowe roku. Uroczystość zorganizowana została pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn przy współpracy Tygodnika Moje Miasto Kętrzyn, za pośrednictwem którego można było oddawać głosy na poszczególnych nominowanych. Nagrody w kategorii trener roku wręczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka. Wśród pięciu laureatów byli (w kolejności od miejsca piątego): Jerzy Pruszyński, Wiesław Sopyła, Mirosław Kopeć, Mariola Piórkowska oraz zdobywca tytułu Cezary Tyszka.

Honorowym gościem gali była Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która wręczyła nagrodę dla zwycięzcy w kategorii wydarzenie sportowe roku. Wyróżnienie otrzymali organizatorzy Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej – Aneta Janczuk i Jerzy Mróz.

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się szkolenie grupy pracowników z zakresu obsługi klienta. Podczas sześciogodzinnego szkolenia uczestnicy uczyli się rozpoznawać typy klientów na podstawie komunikacji niewerbalnej oraz techniki skutecznego reagowania i działania. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość autoprezentacji przed kamerą, która była materiałem służącym do pracy nad ich postawą, gestami, tonem głosu, sposobem wypowiadania się. Trener omawiał znaczenie poszczególnych aspektów mowy ciała oraz wskazywał prawidłowe zachowania. Kolejnym modułem była komunikacja z klientem oraz współpracownikami. Urzędnicy poznali znaczenie zajmowania odpowiedniego miejsca przy stole, kluczowe pozycje ułożenia ciała przyjmowane za biurkiem oraz znaczenie uścisku dłoni oraz zasady komunikacji wzrokowej. Każdy moduł teoretyczny miał swoje odzwierciedlenie w praktyce, poprzez zastosowane ćwiczenia.

Szkolenie przeprowadził Maurycy Seweryn z Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży Public Relations i marketingu. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców – organizacji posiadającej 26 oddziałów i zrzeszającej milion członków. Współpracował z biurem prasowym MSWiA i pracował w Centrum Informacyjnym Rządu. Kierował biurem prasowym Marszałka Marka Borowskiego w wyborach parlamentarnych.

4 lutego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rejonu Prawdinsk z Obwodu Kaliningradzkiego. Mer Władimir Bakalin wraz z trzyosobową delegacją spotkał się ze starostą Ryszardem Niedziółką i wicestarostą Sławomirem Jarosikiem po raz pierwszy. Po oficjalnym przedstawieniu obu stron Władimir Bakalin zaprezentował dotychczasowy zakres współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Rejonem Prawdinsk. Omówiono poszczególne elementy planu współpracy na bieżący rok oraz wydarzenia kulturalne, które będą dotyczyły obu stron umowy partnerskiej. Pierwsze
z nich odbędzie się już pod koniec kwietnia. Będzie to XIII Międzynarodowa Akcja Dni Ziemi, w której udział wezmą uczniowie szkół z Powiatu Kętrzyńskiego i Rejonu Prawdinsk.

26 stycznia br. w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego Rada Powiatu w Kętrzynie obradowała po raz czwarty w obecnej kadencji.  Po przedstawieniu porządku sesji radny Waldemar Kuczyński (członek Zarządu Powiatu) zgłosił wniosek w sprawie jego zmiany. Wnioskował o możliwość wystąpienia przedstawicieli Komitetu Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. Radni wyrazili zgodę na zmianę porządku, a po wysłuchaniu przedstawiciela Komitetu zagwarantowali zajęcie się tą kwestią na późniejszych posiedzeniach. Kolejną zmianą w porządku obrad był apel Rady Powiatu do Premier Rządu RP i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wpisania przebudowy drogi krajowej DK 16 do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Po ustaleniu porządku obrad wicestarosta Sławomir Jarosik przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, wobec którego radni nie mieli żadnych uwag. Pytania do starosty w ramach interpelacji i zapytań zadał radny Michał Kochanowski. Dotyczyły one wyremontowania powiatowych ulic Linki i Pieniężnego jeszcze przed przejęciem ich przez Miasto Kętrzyn oraz uruchomienia punktu paszportowego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. W odpowiedzi na pytanie radnego, starosta Ryszard Niedziółka stwierdził, że przebudowa ulic jest niewykluczona, lecz zależy od możliwości finansowych Powiatu. Sprawę punktu paszportowego pozostawił do rozpatrzenia pod względem możliwości i warunków, które należy spełnić, by go uruchomić. Przed przerwą w obradach radni wysłuchali sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.

21 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyła się coroczna odprawa. Uczestniczyli w niej: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Andrzej Zielonka, Prokurator Rejonowy w Kętrzynie Jarosław Duczmalewski, Burmistrz Miasta Ketrzyn Krzysztof Hećman, wicestarosta Sławomir Jarosik oraz funkcjonariusze i pracownicy kętrzyńskiej komendy.

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski podsumował pracę tutejszej komendy w 2014 roku. Wskazał, że był to pracowity, trudny i pełen wyzwań rok, a uzyskane wyniki potwierdzają wysoki poziom zaangażowania kętrzyńskich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaprezentowane zostały również plany na obecny rok, wśród których znalazły się:

-doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie,

- działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach,

- przeciwdziałanie cyberprzestępczości,

-skuteczniejsza walka z przestępczością gospodarczą,

-zapewnianie bezpieczeństwa imprez m.in. sportowych.