Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Dnia 19 listopada 2015r. w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z terenu powiatu kętrzyńskiego: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie oraz w Reszlu.      Zgromadzonych gości powitali Wicestarosta Michał Krasiński oraz Dyrektor PCPR Pani Dorota Siwicka. Uroczystość rozpoczął Ks. Kan. Stanisław Majewski modlitwą w intencji pracowników pomocy społecznej. Dyrektorzy jednostek wraz z Wicestarostą przekazali pracownikom okolicznościowe upominki i życzenia. Dla wszystkich uczestników spotkania stanowiło to doskonałą i rzadką okazję do wymiany doświadczeń oraz integracji z pracownikami innych jednostek. Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili niezwykle utalentowani podopieczni Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

23 listopada 2015 roku powiat kętrzyński był gospodarzem spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie udział wzięło 60 osób, w tym  przedstawiciela rad społecznych, PCPR-ów, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, szkół, organizacji pozarządowych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie rozpoczął wicestraosta Michał Krasiński, który przywitał gości oraz złożył podziękowania pracownikom i wolontariuszom działającym na polu pomocy społecznej. W imieniu władz powiatu wyraził uznanie za ich pracę i zaangażowanie  w sprawy osób potrzebujących.

18 listopada 2015 r. odbyły się dwie sesje Rady Powiatu. Pierwsza z nich – planowana przebiegała tradycyjnie. Starosta Ryszard Niedziółka przedstawił pokrótce sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, radni mieli możliwość złożenia zapytań i interpelacji dotyczących pracy Zarządu Powiatu, jaki i spraw pozostałych. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie dotyczące bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, które wraz z księgową Janiną Burzyńską przedstawił pełniący obowiązki dyrektora kętrzyńskiego szpitala Jerzy Godlewski. Przekazali oni obecnym informacje dotyczące zmniejszającej straty Szpitala w odniesieniu do poprzednich miesięcy. Ponadto dyrektor poinformował o spotkaniu w NFZ-cie, podczas którego wraz ze Starostą Ryszardem Niedziółką wynegocjowali przesunięcie nadwykonań na niedowykonania pomiędzy oddziałami. Po złożonej informacji dyrektor odpowiadał na pytania radnych.
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach: