Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W Powiecie Kętrzyńskim trwają prace nas powstaniem Centrum Usług Wspólnych, które zajmować się będzie administracją podległych powiatowi jednostek. Dzięki temu jednostki takie, jak szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Młodzieżowy Dom Kultury będą mogły mieć wspólną księgowość. Swoją siedzibę Centrum znajdzie w budynku przy ul. Pocztowej. Pomysł powstania Centrum Usług Wspólnych w Kętrzynie zrodził się wczesną wiosną i konsekwentnie był przygotowywany do wdrożenia. W międzyczasie tematem zajął się także Sejm. W piątek, 15 maja, posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Jednym z jej najważniejszych punktów była właśnie kwestia CUWów. Dzięki zmianom w prawie gminy i powiaty dostały możliwość tworzenia tego typu centrów. Dla powiatu oznacza to niższe koszty i łatwiejszą obsługę podległych jednostek.

- Bardzo cieszy nas fakt, że kreujemy rozwiązania, które potwierdzają uregulowania przyjmowane przez sejm. Co istotne, nasz pomysł powstał wcześniej niż sejmowa ustawa, a mimo to jest zgodny z jej uregulowaniami - powiedział Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński.

26 maja Starosta Ryszard Niedziółka wraz z dyrekcją Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie podpisali list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Stronę uczelni reprezentował gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk- rektor WAT. Współpraca ta opierać się ma na naukowym mecenacie Wojskowej Akademii Technicznej nad kętrzyńską szkołą. Ryszard Niedziółka, Irena Hadziewicz oraz Barbara Milewicz reprezentujący Powiat Kętrzyński, zapoznali się z dorobkiem dydaktycznym i naukowo-badawczym uczelni, zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki oraz Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Dyrekcja Zespołu Szkół przedstawiła obecnym osiągnięcia i profil szkoły.

23 maja w Srokowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które w tym roku połączone były z 70-leciem OSP Srokowo. W uroczystościach udział wzięli księża, przedstawiciele służb mundurowych, weterani służby pożarniczej, lokalni przedsiębiorcy, władze samorządowe z terenu Powiatu, radni, sołtysi, dyrektorzy i pracownicy jednostek gminnych gminy Srokowo. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, po czym na srokowskim rynku odbył się apel z meldunkiem, przeglądem pododdziałów, odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt. Strażakom wręczono wyróżnienia i awanse. Prezes OSP Srokowo dh Edmund Kurowski przedstawił 70 – letnią historię jednostki i złożył strażakom życzenia oraz podziękowania. Ważnym punktem srokowskiej uroczystości było przekazanie nowoczesnej motopompy pożarniczej dla OSP Korsze.

27 maja 2015 r. Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się spotkanie starosty Ryszarda Niedziółki z młodzieżą ze szkoły w Wesel oraz uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Przedstawiciele Niemiec odwiedzili Kętrzyn w ramach międzyszkolnej wymiany młodzieży organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nieprzerwanie od 25 lat. Grupa 11 osób będzie w Kętrzynie przez niespełna tydzień. W tym czasie uczestniczyć będą w szkolnych zajęciach, sprzątaniu lasu oraz Wiosennym Festynie Sportowym organizowanym przez szkołę. Wśród zapewnionych im atrakcji będzie spływ Krutynią, wycieczka do Olsztyna, spotkanie w pasiece Bartnik Mazurski oraz spotkania integracyjne. Młodzież zatrzymała się u rodzin młodzieży, która we wrześniu pojedzie na tożsamą wymianę do Wesel.