Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Okres żniw charakteryzuje się wzrostem zagrożenia pożarowego w rolnictwie. Dlatego też wszelkie czynności z tym związane wymagają wzmożonej ostrożności, która dotyczy głównie rolników, właścicieli, dzierżawców pól uprawnych i gospodarstw.

Zabezpieczenie gospodarstw
Sianokosy to czas gromadzenia dużej ilości płodów rolnych w stodołach, stertach i stogach. Każdy właściciel powinien zatem:
•sprawdzić miejsce magazynowania plonów i ich stan bezpieczeństwa pożarowego;
•dokonać sprawdzenia sprawności maszyn i urządzeń rolniczych; 
•przygotować podręczny sprzęt gaśniczy i chociaż minimum środków gaśniczych – pamiętaj – wiadrem pełnym wody, czy nawet zwykłego piasku też możesz ugasić pożar w pierwszej fazie;
•zorganizować dozór nad małymi dziećmi – mogą one zaprószyć ogień lub co się bardzo często zdarza ulec groźnemu wypadkowi.

Rejon Gulbene leży w północno – wschodniej części Łotwy, 186 km od stolicy kraju Rygi. List intencyjny o współpracy pomiędzy Powiatem Ketrzyńskim a Rejonem Gulbene został podpisany w maju 2003roku. Współpraca ma charakter gospodarczy, kulturalno – sportowy, celem partnerstwa było również organizowanie wspólnych wydarzeń i przedsięwzięć w oparciu o Fundusze Pomocowe Unii Europejskiej.

W dniach 24-26 lipca 2015 r. delegacja Powiatu Kętrzyńskiego spotkała się z partnerami na Łotwie. Uroczyste obchody Dni Miasta Gulbene świętowali: członek Zarządu Powiatu Radna Alicja Kamińska, sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski oraz inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Artur Andrzejewski.

Trzydniowy pobyt w Gulbene obfitował w oficjalne spotkania. Podczas wizyty u Szefa Rejonu Gulbene Nikolajsa Stepanovsa delegacja Powiatu poznała międzynarodowych partnerów urzędu z Węgier i Rosji. Trwały rozmowy na temat bieżącej i przyszłej współpracy. Reprezentanci Powiatu spotkali się również z burmistrzem miasta Gulbene Jānisem Naglisem.

Podczas obchodów Święta Gulbene w różnych częściach miasta odbywały się koncerty orkiestr dętych, pokazy taneczne, występy teatrów amatorskich, pokazy świetlne. Członkowie delegacji wrócili z Łotwy z bardzo pozytywnymi wrażeniami dotyczącymi poziomu współpracy.

W dniach 24-25 lipca br. w Reszlu i jego okolicach odbyła się motoryzacyjna impreza offroadowa pod nazwą TERENOWA INWAZJA – Reszel. Dwuetapowe zmagania odbyły się w pięciu klasach: extreme mechanik, extreme elektryk, wyczyn, turystyk, quad, w których dział w wzięło 57 załóg z całej Polski. Wydarzenia rozpoczęły się uroczystym otwarciem i odprawą w centrum Reszla – Burmisrz Marek Janiszewski wraz z Wicestarostą Michałem Krasińskim przekazali organizatorom klucze do miasta. Następnie odbył się widowiskowy przejazd na torze motocrossowym – prolog. Załoga, która osiągnęła najlepszy czas otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Starostę Kętrzyńskiego – puchar Króla Prologu oraz klucze warsztatowe.

W dniach 24-26 lipca br. Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka wraz z delegacją w składzie: Jarosław Pieniak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Homza - Radny Rady Powiatu odwiedził miasto partnerskie Powiatu Kętrzyńskiego Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. Wyjazd odbył się na zaproszenie Mera Miasta Włodzimierz Wołyński Petra Sahaniuka z okazji 1027 rocznicy lokacji miasta Włodzimierz Wołyński na prawie magdeburskim. W trakcie pobytu delegacja Powiatu Kętrzyńskiego uczestniczyła w przedsięwzięciach kulturalno-sportowych, które odbywały się w ramach jubileuszu miasta. W tych dniach we Włodzimierzu Wołyńskim odbyły się m.in. pokazy tańca, konkursy wokalne, festiwal teatralny oraz wiele innych imprez towarzyszących.

Podążając za pozytywnymi przykładami działań, które podejmują jednostki samorządu terytorialnego, Powiat Kętrzyński wprowadza na swoim terenie Kartę Seniora. Projekt skierowany będzie do osób, które ukończyły 65 roku życia zamieszkujących teren Powiatu Kętrzyńskiego. W jego ramach Seniorzy za okazaniem Karty będą mogli korzystać z systemu ulg, zniżek i promocji przygotowanych dla nich przez instytucje oraz firmy uczestniczące w programie. Karta imienna będzie wydawana bezpłatnie i bezterminowo. Warunkiem otrzymania karty będzie ukończenie 65 roku życia, zamieszkiwanie na terenie Powiatu, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz akceptacja warunków programu. W celu otrzymania Karty należy wypełnić, podpisać i złożyć wniosek. Wnioski dostępne będą we wszystkich powiatowych jednostkach oraz Urzędach Miast i Gmin na terenie Powiatu.

W związku z planowanym wprowadzeniem Powiatowej Karty Seniora 65+ zapraszamy podmioty działające na terenie Powiatu Kętrzyńskiego do podjęcia współpracy w ramach projektu.