Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default LargerCzy z pozoru bezduszne, kilkudziesięcio tonowe pojazdy, poruszające się po setkach kilometrów oplatających kraj szlaków kolejowych mogą być wdzięcznym obiektem do fotografowania? A w połączeniu z pięknym mazurskim krajobrazem, tysiącami jezior i lasów?

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej  odbył się  14 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.  
    W uroczystości udział wzięli:  p. Ryszard Niedziółka – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, p. Michał Krasiński - Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, p. Danuta Tomczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,   p. Marta Żylińska  – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego,  a także dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych  powiatu kętrzyńskiego.