Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W czwartek, 13 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020”. Zespół ten został powołany przez Starostę Kętrzyńskiego w celu opracowania planu rozwoju dróg powiatowych w najbliższych latach, a także prowadzenia konsultacji i ustaleń w zakresie dróg z przedstawicielami gmin. Podczas pierwszego spotkania członkowie zespołu omówili obecny stan dróg powiatowych i wskazali najpilniejsze potrzeby w zakresie jego poprawy.

Członkami Zespołu zostali:
1.Michał Jerzy Krasiński – Wicestarosta     
2.Jerzy Dyczkowski – Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
3.Magdalena Osinowicz - Dąbrówna – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
4.Jerzy Socha – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
5. Łukasz Jakub Wiśniewski - Przedstawiciel Rady Powiatu w Kętrzynie  
6. Marek Olszewski - Przedstawiciel Gminy Kętrzyn
7.Wiesław Wołowiec- Przedstawiciel Gminy Korsze
8.Marek Płócienniczak - Przedstawiciel Gminy Reszel
9.Grzegorz Całuch - Przedstawiciel Gminy Barciany
10.Jerzy Puszko - Przedstawiciel Gminy Srokowo
11. Kamil Radzewicz - Przedstawiciel Gminy Miejskiej Kętrzyn

12 sierpnia 2015 r. odbyło się XIII w obecnej kadencji posiedzenie Rady Powiatu. Podczas obrad odbyło się głosowanie nad wnioskiem grupy radnych w sprawie odwołania z funkcji starosty Ryszarda Niedziółki. Wniosku nie poparła wystarczająca ilość radnych. Poza powyższym głosowaniem radni podjęli również decyzję w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Dagmary Iwaniuk oraz powołania na jej miejsce Zbigniewa Olenkowicza. Wszystkie głosowania były tajne.
Na sesji obecny był również dyrektor Kętrzyńskiego Szpitala Mirosław Kochański, który poinformował radnych i zebranych gości o bieżącej sytuacji placówki, którą kieruje. Mówił o inwestycjach, współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz o planowanych zmianach na Izbie Przyjęć.
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach:
a)    zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;
b)    zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego;
c)    planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego;
d)    zmiany uchwały Nr VII/60/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
e)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej  nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I”;
f)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty
w pasie drogi powiatowej nr 1711N”;
g)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo
w pasie drogi powiatowej nr 1398N”;
h)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo
w pasie drogi powiatowej nr 1725N”;
i)    zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025;
j)    zmian w budżecie powiatu na rok 2015.

Pełna treść podjętych uchwał będzie dostępna po opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych projektem Powiatowej Karty Seniora 65+ za trudności związane z organizacją spotkania informacyjnego w dniu 13 sierpnia 2015 r.

W wyniku ostatnich wydarzeń w Starostwie Powiatowym doszło do zmian w kalendarzu i zaplanowane spotkanie przez pomyłkę umknęło naszej uwadze. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.


                                                                                                               Luzia Kołodziej
                                                                                                               Andrzej Adamiak
                                                                                                               Samodzielne stanowisko
                                                                                                               do spraw współpracy i promocji

 

Zgodnie z zarządzeniem informujemy iż Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

w dniu 14 sierpnia 2015r. będzie nieczynne.

 

 

W dniach 4-10 sierpnia w Kętrzynie przebywała grupa młodzieży z Kaliningradu. Rosjanie przyjechali do Polski w ramach wymiany młodzieży, którą od kilku lat Starostwo Powiatowe w Kętrzynie realizuje wspólnie ze swoimi partnerami z Miejskiego Okręgu Miasta Kaliningrad.
Pierwszego dnia na specjalnym spotkaniu przyjął ich starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka. - Cieszę się, że jesteście u nas, mam nadzieję, że wizyta na długo zapadnie wam w pamięci - powiedział starosta. W rewanżu za zaproszenie młodzi Rosjanie przekazali staroście drobny upominek.
W czasie pobytu młodzież mogła zwiedzić i zobaczyć atrakcje turystyczne naszego powiatu, a także jego okolic. Rosjanie zwiedzili więc Kętrzyn, Reszel, Świętą Lipkę, odwiedzili także Giżycko, Mikołajki i Olsztyn. Kilkunastoosobowa grupa mogła też, dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, korzystać z kompleksu basenów "Kętrzynianka". Młodzi mieszkańcy Kaliningradu byli oczarowani naszymi terenami. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w Polsce. A już pod koniec sierpnia Kaliningrad odwiedzi grupa ze szkół powiatu kętrzyńskiego. Nasza młodzież spędzi w Rosji sześć dni.