Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Pierwsza w 2016 roku sesja Rady Powiatu odbyła się 13 stycznia w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Porządek obrad rozszerzony został o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie. W trakcie obrad Starosta Ryszard Niedziółka przedstawił informację o realizacji zadań w 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie, likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie. Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie byli organizatorami eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo – gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Od 4 stycznia 2016 r. w Powiecie Kętrzyńskim
UDZIELANE SĄ

Masz 50 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

NIE CZEKAJ NA ZAPROSZENIE, ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ!

Terminy i miejsce badań:
Kętrzyn – 19 stycznia przy sklepie Tesco ul. Budowlana 13Badania są refundowane kobietom w wieku od 50 do 69 roku życia przez Narodowy Fundusz Zdrowia co 2 lata (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Ponadto oferowane są również badania w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla pań w wieku od 40 do 49 lat oraz 70-75 lat. W tym przypadku wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Mammografia jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki raka piersi, zachęcamy więc panie do wzięcia udziału w badaniach.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl