Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

16 grudnia odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu. Zgodnie z porządkiem obrad starosta Ryszard Niedziółka przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Następnie Radni przeszli do zadawania pytań i składania interpelacji. Kolejnym punktem była informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, którą w imieniu dyrektora złożyła księgowa Janina Burzycka. W porządku sesji znalazły się również informacje: w sprawie realizacji umów z partnerami zagranicznymi oraz o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński, które przedstawiła Luiza Kołodziej - inspektor ds. promocji i współpracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Kolejne punkty obrad dotyczyły podjęcia przez Radę Powiatu uchwał w sprawach: