Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W czwartek, 9 lipca, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu odwiedzili goście z niemieckiego miasta Asbeck. Delegacji kilkunastu osób przewodniczyła pani Claudia Kruger. Grupa partnerska z Asbeck przed kilku miesiącami podjęła działania, by wspomóc Powiatowy Dom Dziecka  w Reszlu. Wynikiem tych prac były liczne prezenty przekazane podczas spotkania delegacji z dziećmi. Jednak największą niespodzianką było przekazanie na ręce pani Dyrektor - Elżbiety Sobótka i najmłodszego wychowanka - Oskara czeku w wysokości 5000 euro. Samo spotkanie miało bardzo miły, rodzinny charakter. Goście zwiedzili dom dziecka, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez dzieci i kadrę domu. Posiłek umilały bardzo ciekawe, przeplatane humorem rozmowy. Wspaniałą znajomością języka niemieckiego pochwalił się wychowanek Mateusz, który dzielnie uzupełniał obecnych tłumaczy.

Malowniczo położony most w Brzeźnicy doczekał się remontu. Dzięki inwestycji Powiatu Kętrzyńskiego przeprawa przez Kanał Mazurski znów jest bezpieczna i wygodna. Most w Brzeźnicy jest ostatnim mostem po polskiej stronie Kanału Mazurskiego. Zbudowany jeszcze przed wojną, a wysadzony przez wycofujących się w 1945 roku Niemców. Po wojnie osiedlająca się w Kałkach i Brzeźnicy ludność mozolnie odbudowywała most. Jak wspominają mieszkańcy, później jeszcze dwukrotnie był on remontowany. Za każdym razem wymieniano drewnianą nawierzchnię.
O potrzebie remontu mieszkańcy Kałek i Brzeźnicy mówili od dawna. Most był w fatalnym stanie. Na tyle złym, że mieszkańcy zwyczajnie bali się nim jeździć.

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Górowie Iławeckim odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. warmińsko – mazurskiego. Zawody rozegrane zostały według międzynarodowego regulaminu CTIF w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej 400 m z przeszkodami. Prawo startu mieli zawodnicy i zawodniczki w wieku 12- 16 lat. Wprawdzie nasze drużyny nie zajęły wysokich lokat, ale nie miejsce było najważniejsze. Liczyła się wspólna zabawa i dobry humor, przebywanie w gronie strażackich przyjaciół z innych powiatów naszego województwa, wymiana doświadczeń i poglądów oraz wspaniałe wspomnienia z zawodów. No i - jak powiedziała jedna z zawodniczek - pyszne lody ufundowane przez Komendanta Gminnego Pawła Wiśniewskiego, który był kierownikiem kętrzyńskiej reprezentacji. Słowa podziękowania należą się również władzom gminy Srokowo szczególnie Panu Wójtowi Franciszkowi Andruszkiewiczowi, dzięki któremu możliwy był wyjazd młodzieżowych drużyn na zawody.

24 czerwca b.r. odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Uczestniczyło w niej osiemnastu Radnych, wśród których znajdowała się nowo zaprzysiężona radna Aneta Jolanta Janczuk. Zajęła ona w Radzie Powiatu miejsce w związku z wygaśniętym mandatem radnego Artura Adama Andrzejewskiego. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym odczytała Alicja Kamińska, następnie radni zadawali pytania interpelacje zarówno Zarządowi, jak i Staroście. Wśród nich znajdował się wniosek radnej Teresy Prokop o udział dyrektora Szpitala Powiatowego we wszystkich sesjach Rady Powiatu, który poparła również Komisja Zdrowia, funkcjonująca przy Radzie Powiatu. Kolejną pozycją w porządku obrad była informacja Starosty Kętrzyńskiego na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, którą przedstawił w imieniu dyrektora Kochańskiego zastępca ds. lecznictwa Robert Butkiewicz.

Szesnastu strażaków ochotników z powiatu kętrzyńskiego zdobyło w niedzielę świadectwa ukończenia kursu Naczelników OSP. Szkolenie to przygotowuje strażaków do sprawowania ważnej funkcji naczelnika jednostki. To właśnie on odpowiada za gotowość operacyjno - techniczną każdej OSP. Kurs odbył się w dniach 26-28 czerwca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze pracujący w KP PSP. W czasie kursu strażacy ochotnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej, prowadzenie dokumentacji, ale też kilka zagadnień z ceremoniału pożarniczego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 23 godziny lekcyjne. W niedzielę 28 czerwca br. odbył się egzamin sprawdzający wszystkie nabyte umiejętności. Do egzaminu przystąpiło łącznie 16 osób. Po egzaminie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Szymon Sapieha wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu. W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły bardzo dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do sprawowania tej ważnej funkcji w każdej OSP.

mł. bryg. Szymon Sapieha/red.

Fot. sekc. Daniel Iwańczyk