Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

10 listopada br. już po raz trzeci zabrzmiał Festiwal Pieśni Patriotycznej pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego. Głównym organizatorem festiwalu był Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie, a gościny udzielił Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. W tym roku wystąpiła rekordowa liczba uczestników, 243 w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nad sprawnym przeprowadzeniem festiwalu procowało Jury w następującym składzie: Alicja Kamińska, Sylwia Wąsowicz, Ewa Mieszkowska oraz Krzysztof Krupienik. Należy podkreślić rosnący poziom solistów i zespołów, co świadczy o talencie wokalnym młodych wykonawców oraz pracy nauczycieli i instruktorów.

 

10 listopada 2015 r. o godz. 900 odbyło się ślubowanie 32. uczniów I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego, w której realizowana jest innowacja programowo-organizacyjna o nazwie „Klasa mundurowa- bezpieczeństwo narodowe”, przygotowane pod kierunkiem płk rezerwy Wiesława Adamczyka. Dyrektor ZS p. Irena Hadziewicz oraz Starosta Powiatu Kętrzyńskiego p. Ryszard Niedziółka wręczyli kadetom akty ślubowania, a następnie wyróżnienia w konkursie strzeleckim i nagrodę fair play. Uroczystość ślubowania uświetnili swoją obecnością: Ryszard Niedziółka, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego; Alicja Kamińska, radna Powiatu Kętrzyńskiego i członek Zarządu Powiatu; dr Helena Marek, dziekan wydziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu; ppłk mgr Mariusz Witkowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień; brygadier mgr inż. Zbigniew Borys, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie; delegacja XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, delegacja Straży Granicznej w Kętrzynie,  Katarzyna Bronakowska, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie, Ewa Jakubiec, dyrektor SOSW w Kętrzynie, uczniowie kl. III a Straż Graniczna z Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z wychowawcą Elżbietą Jadczak  oraz licznie przybyli członkowie rodzin kadetów. Współorganizatorem uroczystości był Karol Fąderski ,wicedyrektor i wychowawca klasy mundurowej.
                                                                                                                                            Irena Hadziewicz

16 listopada w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło sie spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu. Dotyczyło ono projektu "programu współpracy na 2016 rok Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Starosta Ryszard Niedziółka wraz z wicestarostą Michałem Krasińskim przywitali obecnych oraz zachęcili do czynnego udziału w konsultacjach. Podczas nich przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość wniesienia uwag dotyczących programu współpracy na 2016 rok. Dotyczyły one głównie rozszerzenia priorytetów zadań publicznych w zakresie kultury i promocji o projekty naukowe oraz, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, o projekty dla dorosłych.  

W dniach 11-15 listopada 2015 delegacja Powiatu Kętrzyńskiego przebywała na terenie Ukrainy w mieście Mikołajów oddalonym od Kętrzyna o 1600 km. Wicestarosta Michał Krasiński wraz z przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Kętrzynie Zbigniewem Homzą odbyli rewizytę w związku z zaproszeniem goszczącego w Kętrzynie w sierpniu Dymitra Baczyńskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Zmierzamy w Przyszłość z Niepokojem posła do parlamentu Ukrainy Igora Bryczenki.
Priorytetem wyjazdu delegacji było spotkanie z mniejszości polską zamieszkałą w mieście i powiecie Mikołajowskim. Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie pod prezesurą Elżbiety Sielańskiej dnia 12 listopada zorganizowało spotkanie  z naszą delegacją – początek to pokazowa lekcja języka polskiego, w której uczestniczyło bardzo wiele osób z polskimi korzeniami. Zaprezentowano krótki program artystyczny. Miejscowi Polacy byli bardzo zadowoleni z przyjazdu delegacji z Polski – była to dla nich ogromna niespodzianka ponieważ do tej pory nikt z Polski ich nie odwiedził. Wicestarosta zapewnił ich, że Powiat Kętrzyński wraz z władzami będzie robił wszytko aby utrzymać kontakt.

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie jako partner projektu Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE informuje, iż w przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentów (dowód, paszport, prawo jazdy, karty płatnicze) istnieje możliwość szybkiego i efektywnego ich zastrzeżenia.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa spraw Zagranicznych.

Dane trafiają do wszystkich banków i uczestników systemu, np.:operatorzy telefonii komórkowych, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, hotele, firmy leasingowe i inne.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty płatniczej wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 i zastrzec swoją kartę poprzez System Zastrzegania Kart, który został uruchomiony przez Związek Banków Polskich.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodny jest z tabelą opłat operatora osoby wykonującej połączenie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zastrzegania dokumentów znajda Państwo na stronach internetowych: www.DokumnetyZastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl.