Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Informacja o jednorazowej zamianie dyżurów aptek

w Kętrzynie

 

Informujemy, że w dniach:

04.01.2016 r. – 10.01.2016 r. dyżur pełni

Apteka „Remedium”, ul. Sikorskiego 19

 

08.02.2016 r. – 14.02.2016 r. dyżur pełni

Apteka „Remedium”, ul. Daszyńskiego 1

 

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie ostrzega, że aktualnie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego rozsyłane są do przedsiębiorców wezwania do dokonania jednorazowej opłaty w wysokości 53,20 zł tytułem ujęcia firmy w bazie Centralnej Ewidencji Powierzchni Reklamowych (CEPR) oraz realizacji usługi prezentacji reklamy.

Informujemy, że obowiązek wpisu do takiej ewidencji nie wynika z żadnych przepisów prawa i nie jest obowiązkowy. Rejestr taki nie jest również prowadzony przez uprawnione do tego instytucje.

Centralna Ewidencja Powierzchni Reklamowych jest firmą komercyjną, która na bazie obowiązujących przepisów dotyczących konieczności uiszczania opłaty reklamowej na rzecz gminy próbuje wyłudzić od przedsiębiorców pieniądze. Wskazana w pismach strona internetowa nie istnieje. W razie wątpliwości i pytań dotyczących opłaty przedsiębiorcy odsyłani są do Krajowej Informacji Podatkowej. Wobec powyższego, w przypadku otrzymania przez Państwa wezwania z CEPR prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i ograniczone zaufanie do tego rodzaju korespondencji. Mają Państwo również prawo zgłosić Policji usiłowanie oszustwa.

 

 

W środę, 4 listopada, w kętrzyńskim Starostwie odbyło się trzecie posiedzenie Powiatowego Forum Gospodarczego, które zrzesza przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Tematyka spotkania skupiała się wokół trzech zagadnień – Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szkolnictwa zawodowego oraz lokalnej strategii rozwoju. Beata Obolewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła aspekty i warunki prawne powstania SSE, wskazała nieruchomość, na której planuje się utworzenie tej strefy w Powiecie Kętrzyńskim, scharakteryzowała procedurę uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - przy wyborze lokalizacji nie objętej granicami W-M SSE. Obecni mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem prac Powiatu Kętrzyńskiego dotyczących przygotowania wniosku do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego w/s nowych terenów do objęcia SSE oznaczonych jako działki nr nr: 36/4, 92 położone w obrębie Karolewo. Przewiduje on zakończenie sprawy na poziomie powiatu najpóźniej w marcu 2017 r., następne działania podejmować będzie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne.

Mieszkańcy Powiatu Kętrzyńskiego od stycznia będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie planuje utworzenie trzech punktów, w których mieszkańcy bezpłatnie będą mogli zasięgnąć opinii prawnika. Punkty zlokalizowane będą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (Pl. Grunwaldzki 1), Młodzieżowym Domu Kultury (Pocztowa 13), a także w Korszach, w budynku urzędu gminy (Mickiewicza 13). Punkty bezpłatnych porad prawnych będą czynne pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Szczegółowe informacje na temat porad ukażą się na stronie internetowej starostwa, a także na tablicach informacyjnych.