Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna rodzina”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

1.    Indywidualne konsultacje specjalistów (prawnika, psychologa, pracownika socjalnego)  dla osób uwikłanych w  przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie.
2.    Zorganizowanie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób  zagrożonych przemocą  w rodzinie. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na przyswojenie wiedzy w zakresie zjawiska przemocy m.in. charakter zjawiska, rodzaje przemocy, stereotypy i mity związane z przemocą, cykle przemocy, aspekty prawne i proceduralne w sytuacji doznania przemocy.
3.    Dostosowanie bazy lokalowej do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie, tj.: wyposażenie kuchni oraz dwóch pokoi

Powyższe działania posłużą podniesieniu jakości usług oraz zwiększeniu ich dostępności w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową i tym samym wpisują się w III Priorytet Programu Osłonowego, tj. dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz w zadania Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2019.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Usług Wspólnych i sytuacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie były tematami briefingu prasowego, który odbył się w środę pod budynkiem szpitala. Z przedstawicielami mediów spotkali się: Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Mirosław Kochański i Marta Żylińska, p.o. dyrektora Centrum Usług Wspólnych. - Centrum Usług Wspólnych to nowatorski projekt zarządzania jednostkami, dotychczas stosowany jedynie w biznesie. Nasz powiat jest pierwszym samorządem w kraju, który zdecydował się na tego typu rozwiązanie. To naprawdę duża rzecz - powiedział starosta Ryszard Niedziółka. O funkcjonowaniu CUW mówiła również Marta Żylińska, która do czasu rozstrzygnięcia konkursu pełni obowiązki dyrektora nowej jednostki. - Powstanie Centrum ułatwi zarządzanie szkołami, ale nie tylko, bo w skład CUW wejdą także inne placówki, takie jak Powiatowy Dom Dziecka czy Młodzieżowy Dom Kultury - stwierdziła Marta Żylińska. Briefing był także okazją do przekazania informacji o działalności Szpitala Powiatowego. Starostwo Powiatowe do końca roku zainwestuje w tę placówkę blisko 5,5 mln złotych. A już we wrześniu władze placówki podpiszą umowę o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. - Kwota przeznaczona na szpital pozwoli mu odzyskać równowagę. Po raz kolejny zapewniam, że szpital w Kętrzynie jest dla nas sprawą absolutnie priorytetową - powiedział starosta. O tym, że szpital zmierza w dobrym kierunku przekonywał również Mirosław Kochański. - Ostatnie tygodnie pokazują, że nasz szpital może być konkurencyjny w stosunku do większych placówek. Już niebawem wymienimy łóżka na trzech oddziałach, a więc w połowie szpitala, planujemy także kolejne zakupy sprzętu, by nasz szpital się rozwijał. Już dziś przeprowadzamy skomplikowane zabiegi, których nie robią inne szpitale powiatowe, coraz częściej zgłaszają się do nas także pacjenci, którzy nie są ubezpieczeni. Takie operacje są dodatkowym źródłem dochodu i wierzymy, że będzie ich coraz więcej - mówił dyrektor kętrzyńskiego szpitala.

Już we wrześniu seniorzy z powiatu kętrzyńskiego będą mogli otrzymać Kartę Seniora 60 PLUS Powiatu Kętrzyńskiego. Prace nad tym projektem już trwają. W czwartek, 20 sierpnia, w siedzibie starostwa odbyły się dwa spotkania w sprawie uruchomienia projektu. Wicestarosta Michał Krasiński spotkał się z przedstawicielami środowisk seniorów, a także z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy chcą wziąć udział w projekcie. - Rozmowy były niezwykle konstruktywne. Seniorzy podzielili się kilkoma cennymi uwagami, które weźmiemy pod uwagę przy wdrażaniu projektu. Cieszę się, że spotykamy się z pozytywnym oddźwiękiem, jest dla nas bardzo ważne, by karta seniora przynosiła korzyści nie tylko seniorom, ale także przedsiębiorcom, którzy włączą się w tę akcję – powiedział Michał Krasiński. Sami seniorzy także nie kryli zadowolenia z propozycji starostwa. - To świetna inicjatywa. Bardzo nam miło, ze władze powiatu myślą o osobach starszych, którym w tym kraju nie żyje się łatwo – mówili podczas spotkania. Karta Seniora 60 PLUS Powiatu Kętrzyńskiego to projekt, który zakłada, że każdy mieszkaniec powiatu, który skończył 60 lat, może bezpłatnie otrzymać kartę. Dzięki niej może liczyć na rabaty i bonusy u partnerów projektu. Listę partnerów poznamy podczas uroczystej gali inaugurującej projekt, która odbędzie się we wrześniu.

W dniach 20-25 sierpnia 2015 r. młodzież z Powiatu Kętrzyńskiego wypoczywać będzie w Swietłogorsku. Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Kętrzyn-Kaliningrad już od kilku lat wpisuje się w plan współpracy partnerskiej z Miejskim Okręgiem Miasta Kaliningrad. Podczas spotkania organizacyjnego z uczniami Starosta Ryszard Niedziółka wspomniał swój pobyt w nadmorskiej miejscowości. Zachęcił uczniów do aktywnego wypoczynku oraz życzył im powodzenia. Nastolatkowie w ramach rosyjskiego projektu młodzieżowego „Ścieżki przyjaźni” będą mogli zwiedzić memoriał 1200 Gwardzistów i Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie. W programie wymiany przewidziane jest spotkanie z przedstawicielami społecznych organizacji młodzieżowych i grup inicjatywnych oraz udział w imprezach w ramach „Dnia Sportowca”. Poza zwiedzaniem i oficjalnymi spotkaniami młodzież będzie miała do swojej dyspozycji dużo wolnego czasu, który może wykorzystać na odpoczynek nad morzem.