Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

19 sierpnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1.618.604,00 zł na okres od 19.08.2015 do 31.12.2021r. Szpital tę kwotę przeznaczy na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na potrzeby przeprowadzania zabiegów i operacji. Pożyczkobiorca będzie spłacał pożyczkę w miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2017 roku. Powyższa pożyczka nie jest jedyną formą wsparcia, które Powiat udziela Szpitalowi. Do 31 sierpnia br. ma zostać zakończona wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala, na które Powiat przeznaczył w budżecie 600 tys. zł. Ponadto w lipcu b.r. Szpital otrzymał dotacje celową ze środków Powiatu na łączną kwotę 450 tys. zł z czego 300 tys. zł przeznaczone jest na zakup sprzętu i aparatury medycznej a pozostała kwota na remont istniejących łazienek i adaptacje części sal chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Laryngologii. I to nie koniec pomocy dla Szpitala płynącej z Powiatu.

- Szkoła w Reszlu była, jest i będzie - powiedział podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami wicestarosta Michał Krasiński. Zapewnienie to jest odpowiedzią na pojawiające się pogłoski, jakoby Starostwo Powiatowe miało w planach likwidację Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Spotkanie odbyło się w środę, 19 sierpnia, na terenie reszelskiego Zespołu Szkół. O tym, że dalsze funkcjonowanie szkoły nie jest zagrożone przekonywał zarówno wicestarosta, jak i Starosta Ryszard Niedziółka. Starosta odniósł się również do zmiany na stanowisku dyrektora placówki.
- Nie jest to w żadnym wypadku decyzja polityczna, jak sugerowała część mieszkańców Reszla. Zespół Szkół im. Macieja Rataja został objęty planem naprawczym. Zmiana na stanowisku dyrektora ma na celu poprawę sytuacji szkoły. Wierzymy, że nowy dyrektor wniesie ożywienie i pozwoli placówce powrócić na właściwe tory - powiedział Ryszard Niedziółka, Starosta Kętrzyński.
Wicestarosta Michał Krasiński podkreślił również, że Starostwo nie przewiduje zwolnień pracowników. - Owszem, może dojść do pewnych przesunięć, być może część nauczycieli będzie musiała dojeżdżać do Kętrzyna, by tam uzupełnić etat, ale na tę chwilę nie przewidujemy zwolnień - powiedział Michał Krasiński. W spotkaniu z dziennikarzami wziął również udział Jerzy Bajorek, zastępca burmistrza Reszla, który przypomniał, że reszelski Zespół Szkół na stałe wpisany jest w krajobraz miasta. - Nie ma zagrożenia dla dalszego istnienia szkoły - zapewniał Jerzy Bajorek. Zarząd Powiatu zatwierdził dziś ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Jego nazwisko poznamy na początku września. Do tego czasu obowiązki dyrektora pełnić będzie Krzysztof Jelisiejew.

W czwartek, 13 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020”. Zespół ten został powołany przez Starostę Kętrzyńskiego w celu opracowania planu rozwoju dróg powiatowych w najbliższych latach, a także prowadzenia konsultacji i ustaleń w zakresie dróg z przedstawicielami gmin. Podczas pierwszego spotkania członkowie zespołu omówili obecny stan dróg powiatowych i wskazali najpilniejsze potrzeby w zakresie jego poprawy.

Członkami Zespołu zostali:
1.Michał Jerzy Krasiński – Wicestarosta     
2.Jerzy Dyczkowski – Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
3.Magdalena Osinowicz - Dąbrówna – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
4.Jerzy Socha – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
5. Łukasz Jakub Wiśniewski - Przedstawiciel Rady Powiatu w Kętrzynie  
6. Marek Olszewski - Przedstawiciel Gminy Kętrzyn
7.Wiesław Wołowiec- Przedstawiciel Gminy Korsze
8.Marek Płócienniczak - Przedstawiciel Gminy Reszel
9.Grzegorz Całuch - Przedstawiciel Gminy Barciany
10.Jerzy Puszko - Przedstawiciel Gminy Srokowo
11. Kamil Radzewicz - Przedstawiciel Gminy Miejskiej Kętrzyn

12 sierpnia 2015 r. odbyło się XIII w obecnej kadencji posiedzenie Rady Powiatu. Podczas obrad odbyło się głosowanie nad wnioskiem grupy radnych w sprawie odwołania z funkcji starosty Ryszarda Niedziółki. Wniosku nie poparła wystarczająca ilość radnych. Poza powyższym głosowaniem radni podjęli również decyzję w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Dagmary Iwaniuk oraz powołania na jej miejsce Zbigniewa Olenkowicza. Wszystkie głosowania były tajne.
Na sesji obecny był również dyrektor Kętrzyńskiego Szpitala Mirosław Kochański, który poinformował radnych i zebranych gości o bieżącej sytuacji placówki, którą kieruje. Mówił o inwestycjach, współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz o planowanych zmianach na Izbie Przyjęć.
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach:
a)    zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;
b)    zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego;
c)    planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego;
d)    zmiany uchwały Nr VII/60/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
e)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej  nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I”;
f)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty
w pasie drogi powiatowej nr 1711N”;
g)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo
w pasie drogi powiatowej nr 1398N”;
h)    podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo
w pasie drogi powiatowej nr 1725N”;
i)    zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025;
j)    zmian w budżecie powiatu na rok 2015.

Pełna treść podjętych uchwał będzie dostępna po opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych projektem Powiatowej Karty Seniora 65+ za trudności związane z organizacją spotkania informacyjnego w dniu 13 sierpnia 2015 r.

W wyniku ostatnich wydarzeń w Starostwie Powiatowym doszło do zmian w kalendarzu i zaplanowane spotkanie przez pomyłkę umknęło naszej uwadze. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.


                                                                                                               Luzia Kołodziej
                                                                                                               Andrzej Adamiak
                                                                                                               Samodzielne stanowisko
                                                                                                               do spraw współpracy i promocji