Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

4 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie starosta Ryszard Niedziółka podpisał umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3803N (ul. Budowlana) w Kętrzynie. Przetarg wygrała Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Wartość inwestycji to 55 350 zł, natomiast termin wykonania obowiązuje do 24.06.2015 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie zostanie zrealizowane do końca 2015r. Gmina Miejska Kętrzyn udzieli Powiatowi  Kętrzyńskiemu pomocy finansowej na realizacje  ww. zadania inwestycyjnego polegającego na  opracowaniu dokumentacji projektowej oraz jej wykonania  w wysokości 50% rzeczywistej wartości realizacji zadania.

Jest to ostatnia droga powiatowa na terenie miasta Kętrzyn, która zostanie wyremontowana z budżetu Powiatu. Po jej przebudowie nastąpi przekazanie Miastu Kętrzyn wszystkich ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta.

Starosta Ryszard Niedziółka oraz wicestarosta Sławomir Jarosik uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystości zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. Obchody Narodowego Dnia Pamięci w Kętrzynie odbyły się 2 marca 2015r.

Pierwsza część miała miejsce w sali Kętrzyńskiego Kina Gwiazda. Tam zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia film dokumentalnego pt. „Sny stracone, sny odzyskane”. Po projekcji nastąpił panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Prof. dr hab. Norbert Kasparek (dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego), dr Waldemar Brenda (dyrektor Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej) oraz Sebastian Nowakowski (doktorant UWM) odpowiadali na pytania prowadzącego uroczystość dyrektora Witolda Gagackiego oraz osób zgromadzonych na sali.

Druga część obchodów rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice świętego Jerzego. Tam złożono kwiaty w miejscu powierzenia Matce Boskiej pamięci Poległych, Pomordowanych i Zaginionych Żołnierzy Armii Krajowej. Wspólną wiązankę w imieniu mieszkańców Kętrzyna złożono również pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Obrońcom Ojczyzny 1939-1956.

Sześć szkolnych reprezentacji spotkało się w czwartek, 26 lutego, w hali Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, by rozegrać turniej o Mistrzostwo Powiatu w halowej piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych. Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszą okazała się drużyna ZS CKR w Karolewie.

O zwycięstwo nie było jednak łatwo, ze względu na wysoki poziom drużyn biorących udział w turnieju. Zawodnicy nie odpuszczali, walczyli o każdą piłkę i prezentowali spore umiejętności. Nic w tym dziwnego, gdyż w kadrach poszczególnych drużyn można było zobaczyć zawodników klubów sportowych z całego powiatu.

26 lutego 2015 r. w Auli Zespołu Szkól im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczniom, którzy uzyskali stypendium starosty. Wydarzenie poprowadził nauczyciel Jarosław Gresik, zaś gospodarzem, w imieniu starosty Ryszarda Niedziółki, był jego zastępca Sławomir Jarosik. Wśród licznych gości, którzy wręczyli uczniom dyplomy znaleźli się: przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dariusz Popławski i Dagmara Iwaniuk, przewodnicząca Komisji Stypendialnej Alicja Kamińska oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Aneta Pietrzyk-Hornicka.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili: członek Zarządu Powiatu Artur Andrzejewski, dyrektor PZE-AS Krzysztof Krupienik oraz dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński.Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła młodzież uczestnicząca w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.

23 lutego br. Radni Powiatowi spotkali się po raz szósty w obecnej kadencji. Już na początku porządek obrad został zmieniony ze względu na obecność mieszkańców Korsz. Oczekiwali oni podjęcia decyzji w sprawie wniosku dotyczącego funkcjonowania firmy ZAP Sznajder Batterien S.A. Liczna reprezentacja mieszkańców domagała się, by stanowisko Rady dotyczyło nie funkcjonowania, lecz zamknięcia zakładu. Głos w tej sprawi zajęli obecni Korszynianie, radni powiatowi oraz  radny Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Kawczyński, który zdecydowanie poparł wole mieszkańców Korsz.

Członkowie Rady Powiatu uznali argumenty protestujących i jednogłośnie przyjęli następujące stanowisko: Rada Powiatu w Kętrzynie (...) wzywa wszystkie właściwe w sprawie organy do podjęcia bez zbędnej zwłoki zdecydowanych działań zmierzających do zakończenia prowadzonych postępowań oraz podjęcia ostatecznych decyzji zgodnych z obowiązującym prawem i uwzględniających słuszny interes lokalnego środowiska.