Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Zgodnie z omawianym na konferencji prasowej tematem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego, 12 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Pojawiło się szesnastu przedstawicieli lokalnych środowisk biznesu, którym starosta Ryszard Niedziółka wręczył akty powołania. Członkowie Forum wybrali spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Forum, a zostali nimi odpowiednio - Antoni Górski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz Jarosław Kamiński - przedsiębiorca z Kętrzyna. Głównym celem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego jest dwustronna wymiana informacji, która doprowadzić ma do jak najbardziej efektywnego wspierania lokalnego biznesu.

Jak wykazują statystyki prowadzone przez strażaków okres wczesnej wiosny jest czasem wzmożonej pracy i służby. Rolnicy przekonani, że w ten sposób użyźniają glebę w rzeczywistości powodują znaczne straty ekologiczne. Wypalanie traw powoduje, że ziemia jałowieje, pożar odsłania warstwę próchniczą i ochronną gleby, które są łatwo spłukiwane przez deszcze i wydmuchiwane przez wiatr. Gleba gwałtownie wysusza się, giną zwierzęta oraz szlachetne gatunki roślin. Rolnicy wypalają trawy, bo wbrew naukowym ekspertyzom, uważają, że użyźnia to ich pola, co w sumie daje większe plony, bez stosowania drogich nawozów sztucznych. Oprócz strat ekologicznych proceder wypalania traw pociąga za sobą ogromne straty materialne, z tej przyczyny niejednokrotnie płonęły lasy, zabudowania i gospodarstwa. Dotyczy to nie tylko obszarów wiejskich, co roku można zaobserwować, jak płoną trawniki na osiedlach mieszkaniowych, czy też nasypy kolejowe. Ogień zaprószają zarówno dorośli jak i pozostawione bez opieki dzieci. Dlatego też apelujemy do rodziców o baczniejsze zwrócenie uwagi na to co robią ich pociechy, a nauczycieli o poruszenie zagadnienia wiosennego wypalania traw na lekcjach w szkołach. W godzinach po zakończeniu nauki w szkołach daje się zauważyć zwiększenie liczby pożarów tego typu.

6 marca w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się pierwsza konferencja prasowa Starosty Kętrzyńskiego Ryszarda Niedziółki. Obecni na niej byli również Wicestarosta Sławomir Jarosik, Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski i Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz. Głównym tematem konferencji prasowej były priorytety  na 2015 rok, które mają być efektem współpracy samorządów. Wielokrotnie w swoim zawodowym życiu doświadczyłem, że łączenie sił zwiększa możliwości – daje efekt synergii i efektywność skali – powiedział Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński. - Cieszę się, że udało nam się zbudować porozumienie wokół celów na poziomie samorządów. Strategia, którą Państwu prezentuję to efekt współpracy 6 gmin naszego powiatu – dodał.

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotacje, którą może uzyskać młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna jak i grupa samopomocowa. Do podziału w województwie warmińsko-mazurskim jest 313 600 zł.

Aby uzyskać 5000,00 zł na działania należy mieć dobry pomysł wynikający z konkretnych potrzeb społeczności lokalnej, dobrze zaplanować cele, działania i budżet. Ważne jest by planowane działania odnosiły się do Dobra Wspólnego. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” (Fragment publikacji „Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego”)

4 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie starosta Ryszard Niedziółka podpisał umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3803N (ul. Budowlana) w Kętrzynie. Przetarg wygrała Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Wartość inwestycji to 55 350 zł, natomiast termin wykonania obowiązuje do 24.06.2015 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie zostanie zrealizowane do końca 2015r. Gmina Miejska Kętrzyn udzieli Powiatowi  Kętrzyńskiemu pomocy finansowej na realizacje  ww. zadania inwestycyjnego polegającego na  opracowaniu dokumentacji projektowej oraz jej wykonania  w wysokości 50% rzeczywistej wartości realizacji zadania.

Jest to ostatnia droga powiatowa na terenie miasta Kętrzyn, która zostanie wyremontowana z budżetu Powiatu. Po jej przebudowie nastąpi przekazanie Miastu Kętrzyn wszystkich ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta.