Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

13 lutego w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w  Kętrzynie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Radni zebrali się w celu podjęcia uchwał w sprawie:

  1. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu,
  2. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

Powyższe uchwały podjęte zostały jednogłośnie przez obecnych na sesji 17 radnych. Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili minutą ciszy zmarłego profesora Jerzy Regulskiego - polskiego ekonomisty, od 2010r.doradcy społecznego Prezydenta RP ds. samorządu, eksperta z zakresu samorządu terytorialnego. Stał on na czele grupy naukowców i polityków, którzy pracowali nad przywróceniem samorządu w Polsce. Współtworzył reformę samorządową. Wybitny patriota odznaczony między innymi Orderem Orła Białego i KrzyżemWielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Poza podjęciem wyżej wymienionych uchwał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Pieniak poruszył dwa tematy na wniosek mieszkańców Reszla. Dotyczyły one umieszczenia oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Reszlu na odcinku pomiędzy przychodnią, a apteką oraz zasadności zmiany systemu ogrzewania budynków Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

16 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków w 2014 roku. Uczestniczyli w nim Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie), Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Burmistrz Kętrzyna – Krzysztof Hećman, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wójt Gminy Srokowo – Franciszek Andruszkiewicz, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra, Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach – mjr Adam Syhłowyj oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie. Starosta podziękował strażakom za pracę i zaangażowanie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniew Borys w obszernej prezentacji przekazał informacje z działalności kętrzyńskiej komendy oraz stanu ochrony ppoż. za 2014 rok. Był on szczególny dla kętrzyńskich strażaków – po kilku latach systematycznych wzrostów – w końcu odnotowano spadek strażackich interwencji. W powiecie kętrzyńskim strażacy PSP i OSP w 2014 r. wyjeżdżali do 694 zdarzeń.

12 lutego w kętrzyńskim Kinie Gwiazda odbyła się uroczysta gala podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i wydarzenie sportowe roku. Uroczystość zorganizowana została pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn przy współpracy Tygodnika Moje Miasto Kętrzyn, za pośrednictwem którego można było oddawać głosy na poszczególnych nominowanych. Nagrody w kategorii trener roku wręczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka. Wśród pięciu laureatów byli (w kolejności od miejsca piątego): Jerzy Pruszyński, Wiesław Sopyła, Mirosław Kopeć, Mariola Piórkowska oraz zdobywca tytułu Cezary Tyszka.

Honorowym gościem gali była Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która wręczyła nagrodę dla zwycięzcy w kategorii wydarzenie sportowe roku. Wyróżnienie otrzymali organizatorzy Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej – Aneta Janczuk i Jerzy Mróz.

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się szkolenie grupy pracowników z zakresu obsługi klienta. Podczas sześciogodzinnego szkolenia uczestnicy uczyli się rozpoznawać typy klientów na podstawie komunikacji niewerbalnej oraz techniki skutecznego reagowania i działania. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość autoprezentacji przed kamerą, która była materiałem służącym do pracy nad ich postawą, gestami, tonem głosu, sposobem wypowiadania się. Trener omawiał znaczenie poszczególnych aspektów mowy ciała oraz wskazywał prawidłowe zachowania. Kolejnym modułem była komunikacja z klientem oraz współpracownikami. Urzędnicy poznali znaczenie zajmowania odpowiedniego miejsca przy stole, kluczowe pozycje ułożenia ciała przyjmowane za biurkiem oraz znaczenie uścisku dłoni oraz zasady komunikacji wzrokowej. Każdy moduł teoretyczny miał swoje odzwierciedlenie w praktyce, poprzez zastosowane ćwiczenia.

Szkolenie przeprowadził Maurycy Seweryn z Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży Public Relations i marketingu. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców – organizacji posiadającej 26 oddziałów i zrzeszającej milion członków. Współpracował z biurem prasowym MSWiA i pracował w Centrum Informacyjnym Rządu. Kierował biurem prasowym Marszałka Marka Borowskiego w wyborach parlamentarnych.

4 lutego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rejonu Prawdinsk z Obwodu Kaliningradzkiego. Mer Władimir Bakalin wraz z trzyosobową delegacją spotkał się ze starostą Ryszardem Niedziółką i wicestarostą Sławomirem Jarosikiem po raz pierwszy. Po oficjalnym przedstawieniu obu stron Władimir Bakalin zaprezentował dotychczasowy zakres współpracy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Rejonem Prawdinsk. Omówiono poszczególne elementy planu współpracy na bieżący rok oraz wydarzenia kulturalne, które będą dotyczyły obu stron umowy partnerskiej. Pierwsze
z nich odbędzie się już pod koniec kwietnia. Będzie to XIII Międzynarodowa Akcja Dni Ziemi, w której udział wezmą uczniowie szkół z Powiatu Kętrzyńskiego i Rejonu Prawdinsk.