Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Szpital Miejski Zespolony w Olsztynie realizuje projekt pt.: "Poprawa opieki perintalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego", w ramach którego oferuje bezpłatne badania i porady dla kobiet ciężarnych i dzieci do 1-go roku życia zamieszkałych m. in. na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Więcej informacji na stronie www.projekt.szpital.olsztyn.pl

Z dniem 20 maja Marka Trawińskiego, na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora kętrzyńskiego Szpitala Powiatowego, zastąpił Mirosław Kochański. Zmiana nastąpiła w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu wniosku Marka Trawińskiego o odwołanie z wyżej wymienionej funkcji. Zarząd Powiatu podziękował Markowi Trawińskiemu za dotychczasową pracę.
Mirosław Kochański pracował dotychczas w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie na stanowisku zastępcy dyrektora oraz pełnomocnika do spraw operacyjnych. Wcześniej, w okresie 01.03.2009 r. -31.08.2011 r., był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
W najbliższym czasie planowana jest również zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Posadę tę ma objąć dr Robert Budkiewicz – specjalista ortopedii i traumatologii, któremu kętrzyński szpital nie jest obcy. Od 2010 roku w ramach umowy z firmą Olsztyńscy Ortopedzi współpracuje z kętrzyńskim szpitalem.

Powiat Kętrzyński wraz z Rejonem Prawdinsk rokrocznie organizuje Międzynarodowy Rajd Rowerowy. To wspaniała tradycja, która w zeszłym roku otrzymała od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego certyfikat „Produkt Warmii i Mazur”. W tym roku udział w Rajdzie wzięło niespełna 60 kolarzy, którzy do pokonania mieli dystans blisko 40 km.