Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

9. stycznia 2015r. w sali kominkowej kętrzyńskiego Starostwa odbyło
się spotkanie starosty i służb powiatowych z przedstawicielami mieszkańców gminy Korsze. Konsultacje, których inicjatorem był starosta Ryszard Niedziółka, dotyczyły oddziaływania Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy. W spotkaniu wzięli udział również: burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach Andrzej Wankiewicz, radny Sejmiku Województwa Ryszard Kawczyński oraz członek Zarządu Powiatu Waldemar Kuczyński.

Starosta Ryszard Niedziółka przedstawił cel i porządek spotkania oraz zaprezentował całą procedurę podejmowania decyzji w sprawie powstania ZAP Sznajder Batterien S.A. w Korszach.

Swoje zdanie wyrazili rolnicy  mieszkający  w gminie Korsze oraz przedstawiciel Komitetu Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze.  Negatywne opinie dotyczące uciążliwości zakładu, jego zły wpływ na stan zdrowia mieszkańców i środowiska to główne zarzuty wobec  Zakładu Recyklingu Akumulatorów przedstawione zebranym uczestnikom spotkania.

Dyskusja, która momentami była bardzo emocjonalna, zakończyła się wspólną deklaracją burmistrza Kętrzyna, starosty kętrzyńskiego i radnego sejmiku dotyczącą zaangażowania w wyeliminowaniu uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu.

We wtorek 6. stycznia ulicami Kętrzyna po raz trzeci przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy miasta, królewska świta, a na ich czele trzej królowe Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli z Placu Armii Krajowej. W drodze do betlejemskiej stajenki orszak spotykał zarówno anioły wskazujące cel, jak i diabły kuszące do zboczenia z trasy. Piękne stroje uczestników, kolorowe korony na głowach mieszkańców ubarwiały rozśpiewane kolędami ulice Kętrzyna. Pochód zakończył się pod miejskim ratuszem, gdzie na orszak czekała Maryja wraz z dzieciątkiem i Józefem. Tak, jak w betlejemskiej stajence, tak i w Kętrzynie, narodzinom Jezusa towarzyszyły zwierzęta.

W dniach 27-30 grudnia 2014r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbył się ogólnopolski XVII Kętrzyński Festiwal Szachowy. Zawody objął patronatem Starosta Kętrzyński. Organizatorem turnieju był Miejski Klub Szachowy „HETMAN-PIONIER” w Kętrzynie. W kilkudniowych rozgrywkach wzięło udział około 100 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: bez ograniczeń wiekowych – OPEN A oraz do lat 12 – OPEN B. Turniej odbył się w 9 rundach.

Zwycięzcą w kategorii OPEN A został Krzysztof Żołnierowicz, zaś najlepszy zawodnik z Kętrzyńskiego Klubu Szachowego Arkadiusz Kaczmarek uplasował się na szóstej pozycji. Pierwsze miejsce w kategorii OPEN B zajęła Lena Zarębska, trzeci był wychowanek „Hetmana-Pionier” Kuba Proboszcz.

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczyli Starosta Kętrzyński – Ryszard Niedziółka oraz prezes Kętrzyńskiego Klubu Szachowego – Mirosław Kruklis. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki oraz pamiątkowe albumy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody finansowe oraz puchary.

III sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbyła się 22. grudnia 2014r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Składała się z dwóch części – merytorycznej oraz uroczystej. Pierwsza z nich rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego. Hansi Jurgen Malecki objął mandat radnego wskutek wygaśnięcia mandatu Ryszarda Kozyry, który został wybrany na Wójta Gminy Barciany.

Po ślubowaniu członkowie Rady podjęli uchwały w sprawach:

 

W Sali Kominkowej kętrzyńskiego starostwa odbyły się dwie sesje nowo wybranej Rady Powiatu. Pierwszą sesję V kadencji samorządu powiatowego otworzył radny senior Andrzej Sobczak. Radni otrzymali z rąk Grzegorza Olejarczyka, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze, po czym Andrzej Sobczak odczytał rotę ślubowania, które złożyli wszyscy radni obecni na sesji. Najważniejszym punktem obrad było wybranie przewodniczącego Rady Powiatu. Radna Aneta Pietrzyk – Hornicka zgłosiła kandydaturę Dariusza Popławskiego, który w tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych. 12 grudnia odbyła się druga sesja na której został wybrany Zarząd Powiatu oraz wiceprzewodniczący Rady. Nowym Starostą Kętrzyńskim został Ryszard Niedziółka, a wicestarostą Sławomir Jarosik. W skład Zarządu Powiatu weszli Waldemar Kuczyński, Alicja Kamińska i Artur Andrzejewski. Radni zdecydowali w głosowaniu, że wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Dagmara Iwaniuk oraz Jarosław Pieniak. Wszystkie głosowania były tajne.