Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

 

 

 

 

803.561,03 zł to kwota za którą zostanie wyremontowany oddział pediatryczny w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Środki zostały przeznaczone z dotacji celowej budżetu Powiatu Kętrzyńskiego. 23.08.2017 r. o godzinie 11:00 w Starostwie powiatowym w Kętrzynie nastąpiło oficjalnie podpisanie umowy na ,,Remont i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach’’. 

 

Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzyma 1 135 556,96 zł na „Podniesienie poziomu jakości usług poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego”.