Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Starosta Kętrzyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jankowice, gmina Srokowo oznaczonej jako działka nr 81/7 o pow. 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00001451/2.

Cena wywoławcza wynosi 5 500 zł  wadium 275 zł

20 marca delegacja Powiatu Kętrzyńskiego odbyła wizytę roboczą w Rejonie Prawdinsk z terenu Obwodu Kaliningradzkiego. Głównym celem spotkania było podpisanie planu współpracy na 2015 r.  List intencyjny o współpracy transgranicznej został podpisany w lipcu 2001 roku. Od tamtej pory, pomimo zmieniającej się władzy po obu stronach granicy, utrzymywana jest współpraca, która w tym roku obejmuje przede wszystkim wydarzenia kulturalno-sportowe. Coroczne imprezy organizowane razem z Rejonem Prawdinsk to Międzynarodowa Akcja Ekologiczna Dni Ziemi i Międzynarodowy Rajd Rowerowy o Puchar Konsula RP w Kaliningradzie.

Zgodnie z omawianym na konferencji prasowej tematem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego, 12 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Pojawiło się szesnastu przedstawicieli lokalnych środowisk biznesu, którym starosta Ryszard Niedziółka wręczył akty powołania. Członkowie Forum wybrali spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Forum, a zostali nimi odpowiednio - Antoni Górski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz Jarosław Kamiński - przedsiębiorca z Kętrzyna. Głównym celem powołania Powiatowego Forum Gospodarczego jest dwustronna wymiana informacji, która doprowadzić ma do jak najbardziej efektywnego wspierania lokalnego biznesu.

Jak wykazują statystyki prowadzone przez strażaków okres wczesnej wiosny jest czasem wzmożonej pracy i służby. Rolnicy przekonani, że w ten sposób użyźniają glebę w rzeczywistości powodują znaczne straty ekologiczne. Wypalanie traw powoduje, że ziemia jałowieje, pożar odsłania warstwę próchniczą i ochronną gleby, które są łatwo spłukiwane przez deszcze i wydmuchiwane przez wiatr. Gleba gwałtownie wysusza się, giną zwierzęta oraz szlachetne gatunki roślin. Rolnicy wypalają trawy, bo wbrew naukowym ekspertyzom, uważają, że użyźnia to ich pola, co w sumie daje większe plony, bez stosowania drogich nawozów sztucznych. Oprócz strat ekologicznych proceder wypalania traw pociąga za sobą ogromne straty materialne, z tej przyczyny niejednokrotnie płonęły lasy, zabudowania i gospodarstwa. Dotyczy to nie tylko obszarów wiejskich, co roku można zaobserwować, jak płoną trawniki na osiedlach mieszkaniowych, czy też nasypy kolejowe. Ogień zaprószają zarówno dorośli jak i pozostawione bez opieki dzieci. Dlatego też apelujemy do rodziców o baczniejsze zwrócenie uwagi na to co robią ich pociechy, a nauczycieli o poruszenie zagadnienia wiosennego wypalania traw na lekcjach w szkołach. W godzinach po zakończeniu nauki w szkołach daje się zauważyć zwiększenie liczby pożarów tego typu.

6 marca w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się pierwsza konferencja prasowa Starosty Kętrzyńskiego Ryszarda Niedziółki. Obecni na niej byli również Wicestarosta Sławomir Jarosik, Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski i Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz. Głównym tematem konferencji prasowej były priorytety  na 2015 rok, które mają być efektem współpracy samorządów. Wielokrotnie w swoim zawodowym życiu doświadczyłem, że łączenie sił zwiększa możliwości – daje efekt synergii i efektywność skali – powiedział Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński. - Cieszę się, że udało nam się zbudować porozumienie wokół celów na poziomie samorządów. Strategia, którą Państwu prezentuję to efekt współpracy 6 gmin naszego powiatu – dodał.