Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

23 lutego br. Radni Powiatowi spotkali się po raz szósty w obecnej kadencji. Już na początku porządek obrad został zmieniony ze względu na obecność mieszkańców Korsz. Oczekiwali oni podjęcia decyzji w sprawie wniosku dotyczącego funkcjonowania firmy ZAP Sznajder Batterien S.A. Liczna reprezentacja mieszkańców domagała się, by stanowisko Rady dotyczyło nie funkcjonowania, lecz zamknięcia zakładu. Głos w tej sprawi zajęli obecni Korszynianie, radni powiatowi oraz  radny Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Kawczyński, który zdecydowanie poparł wole mieszkańców Korsz.

Członkowie Rady Powiatu uznali argumenty protestujących i jednogłośnie przyjęli następujące stanowisko: Rada Powiatu w Kętrzynie (...) wzywa wszystkie właściwe w sprawie organy do podjęcia bez zbędnej zwłoki zdecydowanych działań zmierzających do zakończenia prowadzonych postępowań oraz podjęcia ostatecznych decyzji zgodnych z obowiązującym prawem i uwzględniających słuszny interes lokalnego środowiska.

19 lutego 2015r. w Reszlu odbyły się obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół - Macieja Rataja. Uroczystość upamiętniająca131 rocznicę jego urodzin rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie delegacje lokalnych środowisk złożyły kwiaty pod pomnikiem patrona, znajdującym się na terenie Zespołu Szkół. W imieniu Powiatu Kętrzyńskiego honor Maciejowi Ratajowi oddał wicestarosta Sławomir Jarosik. Trzecia część obchodów odbyła się w auli reszelskiej szkoły. Podniosła oprawa, dostojni goście, poważne stroje i motto, nad którym każdy z obecnych zapewne choć przez chwilę się zastanowił, sprawiły, że atmosfera była bardzo uroczysta. W czynach leży siła i zasługa, a nie w słowach i formach – to słowa Macieja Rataja,będące podstawą treści skierowanych przez starostę Ryszard Niedziółkę do uczniów reszelskiej szkoły. Starosta podziękował za zaproszenie na uroczystości, pogratulował pięknej historii i tradycji szkoły oraz życzył uczniom wielu sukcesów. Wpisał również kilka słów do szkolnej księgi pamiątkowej. Głos podczas apelu zabrał również gospodarz uroczystości dyrektor Zdzisław Szypulski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Kawczyński oraz Burmistrz Reszla Marek Janiszewski. W trakcie uroczystości pisarz, historyk Krzysztof Jezierski wygłosił wykład pod tytułem "Maciej Rataj - historia i współczesność". Uczniowie wraz z nauczycielami reszelskiego Zespołu Szkół przygotowali recital przedstawiający historię, kulturę i sztukę lat 20 i 30tych XX wieku.

13 lutego w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w  Kętrzynie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Radni zebrali się w celu podjęcia uchwał w sprawie:

  1. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu,
  2. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

Powyższe uchwały podjęte zostały jednogłośnie przez obecnych na sesji 17 radnych. Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili minutą ciszy zmarłego profesora Jerzy Regulskiego - polskiego ekonomisty, od 2010r.doradcy społecznego Prezydenta RP ds. samorządu, eksperta z zakresu samorządu terytorialnego. Stał on na czele grupy naukowców i polityków, którzy pracowali nad przywróceniem samorządu w Polsce. Współtworzył reformę samorządową. Wybitny patriota odznaczony między innymi Orderem Orła Białego i KrzyżemWielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Poza podjęciem wyżej wymienionych uchwał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Pieniak poruszył dwa tematy na wniosek mieszkańców Reszla. Dotyczyły one umieszczenia oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Reszlu na odcinku pomiędzy przychodnią, a apteką oraz zasadności zmiany systemu ogrzewania budynków Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

16 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków w 2014 roku. Uczestniczyli w nim Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie), Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Burmistrz Kętrzyna – Krzysztof Hećman, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wójt Gminy Srokowo – Franciszek Andruszkiewicz, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra, Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach – mjr Adam Syhłowyj oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie. Starosta podziękował strażakom za pracę i zaangażowanie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniew Borys w obszernej prezentacji przekazał informacje z działalności kętrzyńskiej komendy oraz stanu ochrony ppoż. za 2014 rok. Był on szczególny dla kętrzyńskich strażaków – po kilku latach systematycznych wzrostów – w końcu odnotowano spadek strażackich interwencji. W powiecie kętrzyńskim strażacy PSP i OSP w 2014 r. wyjeżdżali do 694 zdarzeń.

12 lutego w kętrzyńskim Kinie Gwiazda odbyła się uroczysta gala podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i wydarzenie sportowe roku. Uroczystość zorganizowana została pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn przy współpracy Tygodnika Moje Miasto Kętrzyn, za pośrednictwem którego można było oddawać głosy na poszczególnych nominowanych. Nagrody w kategorii trener roku wręczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka. Wśród pięciu laureatów byli (w kolejności od miejsca piątego): Jerzy Pruszyński, Wiesław Sopyła, Mirosław Kopeć, Mariola Piórkowska oraz zdobywca tytułu Cezary Tyszka.

Honorowym gościem gali była Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która wręczyła nagrodę dla zwycięzcy w kategorii wydarzenie sportowe roku. Wyróżnienie otrzymali organizatorzy Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej – Aneta Janczuk i Jerzy Mróz.