Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W Sali Kominkowej kętrzyńskiego starostwa odbyły się dwie sesje nowo wybranej Rady Powiatu. Pierwszą sesję V kadencji samorządu powiatowego otworzył radny senior Andrzej Sobczak. Radni otrzymali z rąk Grzegorza Olejarczyka, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze, po czym Andrzej Sobczak odczytał rotę ślubowania, które złożyli wszyscy radni obecni na sesji. Najważniejszym punktem obrad było wybranie przewodniczącego Rady Powiatu. Radna Aneta Pietrzyk – Hornicka zgłosiła kandydaturę Dariusza Popławskiego, który w tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych. 12 grudnia odbyła się druga sesja na której został wybrany Zarząd Powiatu oraz wiceprzewodniczący Rady. Nowym Starostą Kętrzyńskim został Ryszard Niedziółka, a wicestarostą Sławomir Jarosik. W skład Zarządu Powiatu weszli Waldemar Kuczyński, Alicja Kamińska i Artur Andrzejewski. Radni zdecydowali w głosowaniu, że wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Dagmara Iwaniuk oraz Jarosław Pieniak. Wszystkie głosowania były tajne.