Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Na zdjęciu: Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński i ks. Adam Malak – proboszcz parafii z Sątoczna podczas podpisywania umowy o realizację zadania publicznego na wyjazd dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017 (Fot. mat. własne)29 marca 2017 roku Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogły się ubiegać  o dofinansowanie w zakresie:

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (3 tys. zł)

- promocji zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych (17 tys. zł)

- kultury i promocji (30 tys. zł)

- kultury fizycznej i turystyki (20 tys. zł)

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku delegacja z powiatu kętrzyńskiego odwiedziła targi „China Home Life Show”, które odbywały się w Nadarzynie pod Warszawą. Z naszego terenu udział wzięło w sumie 16 osób, w tym Michał Krasiński – wicestarosta Kętrzyński, Paweł Bobrowski – wójt Gminy Wiejskiej Kętrzyn oraz sołtysi, rolnicy i przedsiębiorcy z naszego powiatu.

China Home Life Show to największe targi artykułów chińskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem imprezy było Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

14 czerwca 2017 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.