Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

W dniach 27-30 grudnia 2014r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbył się ogólnopolski XVII Kętrzyński Festiwal Szachowy. Zawody objął patronatem Starosta Kętrzyński. Organizatorem turnieju był Miejski Klub Szachowy „HETMAN-PIONIER” w Kętrzynie. W kilkudniowych rozgrywkach wzięło udział około 100 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: bez ograniczeń wiekowych – OPEN A oraz do lat 12 – OPEN B. Turniej odbył się w 9 rundach.

Zwycięzcą w kategorii OPEN A został Krzysztof Żołnierowicz, zaś najlepszy zawodnik z Kętrzyńskiego Klubu Szachowego Arkadiusz Kaczmarek uplasował się na szóstej pozycji. Pierwsze miejsce w kategorii OPEN B zajęła Lena Zarębska, trzeci był wychowanek „Hetmana-Pionier” Kuba Proboszcz.

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczyli Starosta Kętrzyński – Ryszard Niedziółka oraz prezes Kętrzyńskiego Klubu Szachowego – Mirosław Kruklis. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki oraz pamiątkowe albumy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody finansowe oraz puchary.

III sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbyła się 22. grudnia 2014r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Składała się z dwóch części – merytorycznej oraz uroczystej. Pierwsza z nich rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego. Hansi Jurgen Malecki objął mandat radnego wskutek wygaśnięcia mandatu Ryszarda Kozyry, który został wybrany na Wójta Gminy Barciany.

Po ślubowaniu członkowie Rady podjęli uchwały w sprawach:

 

W Sali Kominkowej kętrzyńskiego starostwa odbyły się dwie sesje nowo wybranej Rady Powiatu. Pierwszą sesję V kadencji samorządu powiatowego otworzył radny senior Andrzej Sobczak. Radni otrzymali z rąk Grzegorza Olejarczyka, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze, po czym Andrzej Sobczak odczytał rotę ślubowania, które złożyli wszyscy radni obecni na sesji. Najważniejszym punktem obrad było wybranie przewodniczącego Rady Powiatu. Radna Aneta Pietrzyk – Hornicka zgłosiła kandydaturę Dariusza Popławskiego, który w tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych. 12 grudnia odbyła się druga sesja na której został wybrany Zarząd Powiatu oraz wiceprzewodniczący Rady. Nowym Starostą Kętrzyńskim został Ryszard Niedziółka, a wicestarostą Sławomir Jarosik. W skład Zarządu Powiatu weszli Waldemar Kuczyński, Alicja Kamińska i Artur Andrzejewski. Radni zdecydowali w głosowaniu, że wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Dagmara Iwaniuk oraz Jarosław Pieniak. Wszystkie głosowania były tajne.