Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Informujemy, iż w związku z zamknięciem Apteki przy ul. Mazurskiej  7 dyżury całodobowe w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy przypadające wyżej wspomnianej aptece w okresie od 01.08  do 30.09.2017 r. przejmuje Apteka „Panaceum” przy ul. Daszyńskiego 29A

Dnia 14 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie podpisana została umowa dotycząca opracowania projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3811N ul. Górnej w Kętrzynie z Pracownią projektowo-konsultingową dróg i mostów Dromos Sp. z o.o. na łączną kwotę 91 020,00 zł.
Umowa ta rozpocznie realizację I etapu przebudowy ul. Górnej, której całkowitą realizacje planuje się na rok 2018.
Projektowany odcinek drogi, o długości 0,541 km ma za zadanie obsługę zabudowy miejskiej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, co przyczyni się do poniesienia komfortu życia mieszkańców ul. Górnej oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Na zdjęciu od lewej: Starosta Kętrzyński – Pan Ryszard Henryk Niedziółka, Prezes Pracowni projektowo-konsultingowej dróg i mostów Dromos Sp. z o.o. Pan Krzysztof Kozak

W dniu 07.07.2017r. Rada Powiatu Kętrzyńskiego zadecydowała o udzieleniu ze środków budżetu Powiatu ponad 1,3 mln zł dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
W dniu 10.07.2017 r. zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę 1.014.499,00 złotych na sfinansowanie remontu Oddziału Pediatrycznego, wykonanie awaryjnego zbiornika wody oraz wykonanie projektów  budowlanych wielobranżowych na modernizację Oddziału Pediatrycznego i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych.
Inwestycje mają na celu podnieść jakość świadczonych usług przez Szpital na rzecz pacjentów.

Na zdjęciu: Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński, Iwona Kozłowska – Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego i Krzysztof Tytman – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie podczas podpisywania umów na dotacje.

http://warminskomazurskie.polskamultimedialna.pl/wp-content/themes/warminskomazurskie/img/publikacje/02/pl.jpg

 

 

W publikacji pt.:

"Warmińsko-Mazurskie Kreatywne Perspektywy"

znalazł się również Powiat Kętrzyński ze wszystkimi Gminami i głównymi atrakcjami.

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!