Informacja!

Informacja!

W okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje według następującego harmonogramu:

– 20.08.2018 r. – godz. 8.00 – 12.00,

– 21.08.2018 r. – godz. 7.00 – 11.00,

– 22.08.2018 r. – Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje,

– 23.08.2018 r. – godz. 7.00 – 12.00,

– 24.08.2018 r. – godz. 7.00 – 11.00,

– 27.08.2018 r. – Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje,

– 28.08.2018 r. – Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje,

– 29.08.2018 r. – godz. 7.00 – 11.00,

– 30.08.2018 r. – Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje,

– 31.08.2018 r. – godz. 7.00 – 11.00.