INFORMACJA DLA RODZICÓW I DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

INFORMACJA DLA RODZICÓW I DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

Drodzy Uczniowie i Rodzice z Ukrainy!

Informujemy, że na terenie powiatu kętrzyńskiego można podjąć naukę w publicznych szkołach ponadpodstawowych:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, tel. 89-751 32 37,
  e- mail: sekretariat@1loketrzyn.pl;
 2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, tel. 89-751 29 83,
  e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl ;
 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, tel. 89-751 20 05,
   e – mail: szkola@pceketrzyn.pl;
 4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, tel. 89-755 00 40,
  e-mail: rataj@zsreszel.pl;
 5. Zespół Szkół Centrum Rolniczego w Karolewie, tel. 89 752 47 53,
  e-mail: zsckr@karolewo.com

Dla uczniów z niepełnosprawnościami prowadzimy:

 1. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie, tel. 89-751 35 36, e-mail: kontakt@powreketrzyn.pl
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, tel. 89-751 23 55, e-mail: sekretariat@soswketrzyn.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami, aby poznać kierunki kształcenia oraz możliwość rozpoczęcia nauki szkolnej lub uzyskania wsparcia.

Дорогі  Учні і Батьки  з України!

Хочемо Вас поінформувати, що в  Кентшинському  повіті  можна розпочати  навчання в державних середніх  навчальних закладах  таких як:

 1. Загальноосьвітній  Ліцей імені  Войціеха  Кентшинського  №1 в  Кентшині, телефон 89-751-32-37  адрес e-mail:  sekretariat@1loketrzyn.pl;
 2. Об’єднання  Шкіл імені Марії  Склодовської  в Кентшині ( ліцей  і  технікум ), телефон 89-751-29-83, адрес e-mail:   sekretariat@zs.ketrzyn.pl.
 3. Повіатовий  Центр  Осьвіти  в  Кентшині, телефон 89-751-20-05,  адрес e-mail :   szkola@pceketrzyn.pl;
 4. Об’єднання  Шкіл імені  Мацєя  Ратая  в  місті  Решель, телефон 89-755-00-40, адрес e-mail :   rataj@zsreszel.pl;
 5. Об’єднання  Шкіл  Сільськогосподарський  Центр  в  Каролеві, телефон 89-752-47-53, адрес e-mail:    zsckr@karolewo.com.

Для  учнів  з  інвалідністю  пропонуємо:

 1. Допомогу  в  Повіатовому  Осередку  Психологічно – Педагогічному  в  Кентшині, телефон 89-751-35-36, адрес e-mail:  kontakt@poweketrzyn.pl.
 2. Спеціальний Осередок  Навчально-Виховавчий  імені св. Йоана Павла ІІ  в  Кентшині, телефон 89-751-23-55, адрес e-mail:  sekretariat@soswketrzyn.pl.

Запрошуємо  до  наших  навчальних  закладів,  щоб ознайомитись з  спеціалізаціями навчання  та  можливістю  розпочати  навчання  в  школі,  або отримати  підтримку.